Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla slúži na zabezpečenie mobility osoby s ŤZP a na úpravu osobného motorového vozidla. Úpravou sa tejto osobe umožní viesť osobné motorové vozidlo alebo ho bude môcť využívať na jej prepravu. Podmienky nároku Peňažný príspevok sa poskytne,: ak je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ak osoba s ŤZP …
Čítať ďalej Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla

Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia

Zdvíhacie zariadenie je zariadenie určené pre fyzickú osobu so zníženou schopnosťou pohybu na prekonávanie architektonických bariér a na zvýšenie schopnosti fyzickej osoby s ŤZP premiestňovať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu. Zdvíhacie zariadenie tiež umožňuje alebo uľahčuje premiestňovanie osoby s ŤZP alebo poskytovanie pomoci od inej osoby. Zdvíhacie zariadenie je najmä: schodolez, zdvihák, šikmá schodisková plošina, …
Čítať ďalej Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla slúži na zabezpečenie mobility osoby s ŤZP. Osoba s ŤZP, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom využíva toto vozidlo v stanovenej frekvencii na prepravu na určené miesta a späť (napríklad do zamestnania, do školského zariadenia, do domova sociálnych služieb).   Podmienky nároku Peňažný príspevok sa poskytne, ak: je osoba …
Čítať ďalej Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla

Jeden človek, jeden príbeh a jedinečný individuálny plán

  Jeden človek, jeden príbeh a jedinečný individuálny plán Takto to bolo a stále je aj v prípade mladého muža Lukáša. Lukáš je študentom Praktickej školy a navštevuje posledný tretí ročník. Jeho povaha je veselá a láskavá. Sám rád pomáha iným, či už v škole pani učiteľkám, alebo aj spontánne seniorom na ulici a tiež aj svojim blízkym priateľom. Jeho budúcnosť …
Čítať ďalej Jeden človek, jeden príbeh a jedinečný individuálny plán

Peňažný príspevok na kúpu pomôcky

Peňažný príspevok na kúpu pomôcky, peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky a peňažný príspevok na úpravu pomôcky     Osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na pomôcku, sa môže poskytnúť: peňažný príspevok na kúpu pomôcky , peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky , peňažný príspevok na úpravu pomôcky . Za pomôcku sa považuje : vec, technologické zariadenie alebo jeho časť, ktoré umožňujú …
Čítať ďalej Peňažný príspevok na kúpu pomôcky

Špeciálne pomôcky

Ležiaci pacient uväznený vo vlastnom tele nevie vyjadriť svoje pocity. Nevie povedať čo ho trápi alebo bolí. Len leží, chce sa rozprávať, …  no ústa, jazyk, diagnóza … nedovoľujú. Ako radi by povedali aká farba sa im páči. Ktorú pieseň neznášajú, … Príbuzný, ktorý sa stará o nehovoriaceho pacienta sa veľa krát len čuduje, ak …
Čítať ďalej Špeciálne pomôcky

Partneri

Naše občianske združenie spolupracuje s rôznymi organizáciami, ktoré pomáhajú ľuďom s hendikepom. Vzájomné prepájanie sa je prínosom pre všetkých, ktorí pomoc potrebujú. Čím viac nás je, tým plnohodnotnejší život žijú ľudia s ŤZP a ich rodiny. Zdvíhacie zariadenia pre imobilných                       Sponzori       …
Čítať ďalej Partneri

Občianske združenie Úsmev pre druhých

Kedy vzniklo Vaše o.z. a čo vás viedlo k jeho založeniu? Občianske združenie sme založili v roku 2016, tak ako mnohí ďalší rodičia na Slovensku, aby mohli zbierať 2% pre svoje dieťa, ktoré sa narodilo so zdravotným znevýhodnením. Keďže manželka je lekárka a ja žurnalista, a zároveň sme si zažili, že je veľmi málo relevantných …
Čítať ďalej Občianske združenie Úsmev pre druhých

Peňažný príspevok na opatrovanie

Peňažný príspevok slúži na zabezpečenie pomoci osobe s ŤZP pri: úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť, realizovaní sociálnych a vzdelávacích aktivít. Peňažný príspevok sa poskytuje za stanovených podmienok osobe, ktorá osobne opatruje osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie. Osoba s ŤZP je podľa komplexného posudku odkázaná na opatrovanie, ak je odkázaná na pomoc inej osoby pri jednotlivých činnostiach (stravovanie a pitný režim, vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého …
Čítať ďalej Peňažný príspevok na opatrovanie

Centrum včasnej intervencie MISERICORDIA

Narodenie dieťatka so zdravotným znevýhodnením či oneskoreným vývinom je náročná životná situácia, ktorá zásadne mení spôsob života rodiny. Prijať ju a vysporiadať sa s ňou  je veľmi náročné.  Rodičia sú zaskočení, neistí, často majú obavy zvlášť, ak na takúto situáciu neboli pripravení. Cítia sa osamotení, bezradní, často okolím nepochopení. Svoj problém považujú za zriedkavý, najmä …
Čítať ďalej Centrum včasnej intervencie MISERICORDIA