Partneri

 

 

Predaj rýchlorozkladacích stanov. Nožnicový stan rozložíte za pár minút a nepotrebujete žiadne nástroje

 

 

Spoločnosť Spig, pomoc pre imobilných. Výroba zdvíhacích zariadení, schodiskových plošín, …

Ak máte doma človeka, o ktorého sa stará ďalšia osoba, určite nebudete zvažovať len schodolez, ale aj možnosti tejto opatrujúcej osoby, možnosti schodiska a iné pre vás dôležité veci.

 

 

 

Poradenstvo a pomoc pre inak obdarených ľudí.

Keď ochorie člen rodiny na zákernú chorobu, alebo po úraze ostane na vozíčku, ale aj ak sa narodí dieťa, ktoré má v lekárskej správe rôzne ťažké diagnózy, pre rodinu je to šok.

 

 

 

 

 

Nič sa v živote nedeje náhodou, ale napriek tomu máme právo rozhodnutia. Zvolili sme si náročnú cestu, ale neskutočne krásnu. My v  NADÁCII ANJELSKÉ KRÍDLA cítime poslanie v nezištnej pomoci ľuďom, ktorí to potrebujú najviac. Sme pripravení našou vytrvalosťou, vnútornou oddanosťou a životným poslaním urobiť tento svet krajším prostredníctvom šírenia lásky a pomoci druhým.

 

 

Najdôležitejším človekom vo Vašom živote ste Vy

 

 

 

 

Je mnoho organizácii, ktoré združujú ľudí so spoločnými záujmami, no každá je špecifická svojim prístupom. Pomoc osamelým, opusteným, chorým či postihnutým je častou náplňou činnosti občianskych združení, no nie všetky organizácie majú dostatočný prehľad o danej problematike.

 

Najlepšou inšpiráciou je život a aj za vznikom občianskeho združenia Aktívny vozík stoja ľudské príbehy. Keď sa pred 20. rokmi na školskom internáte stretli študenti Katka, Zuzka a Peťo, netušili, ako zásadne ovplyvnia svoju budúcnosť.

 

 

 

 

 

 

 

V roku 2017 vzniklo úplne jedinečné OZ, na čele ktorého stoja, či lepšie povedané – sedia ľudia, ktorí všetko prežili na vlastnej koži. Zažili pád až na samé dno. Zažili prístup zdravotníkov, zažili pohľady okolia (ahaaa, človek na vozíku), zažili boj s úradmi

 

 

 

 

 

Témy o autizme, stretnutia rodín s autistickým deťmi.

 

 

 

Pre vozíčkarov píše nevozíčkar, ktorý sa venuje vozíkom už 14 rokov.

 

 

 

Každý máme rôzne potreby a čelíme rôznym bariéram. Monitoring prístupnosti vznikol ako reakcia na  situáciu ľudí so špecifickými potrebami (telesne znevýhodnení, seniori, rodičia s  deťmi…), ktorí musia denne čeliť problémom bariérovosti vo svojom živote

 

 

 

Občianske združenie Prístav nádeje primárne pomáha ľuďom s telesným hendikepom, no ich rady sa časom rozšírili i na pomoc osobám s akýmkoľvek zdravotným postihnutím a ľuďom v núdzi.

 

 

 

ZÁLEŽI NÁM NA TÝCH, KTORÍ POTREBUJÚ POMOC
Osobitne dôležitou skupinou je podpora hendikepovaných osôb.

 

 

 

 

Krajina nepoznaná vznikla, aby spoločne s odborníkmi, v spolupráci s ďalšími organizáciami neziskového sektora, no najmä medzi rodinami navzájom, odkrývala potenciál v deťoch, mládeži i dospelákoch s mentálnym, somatickým (telesným), psychosociálnym hendikepom, aj v deťoch s nadaním.

 

 

Občianske združenie POMOCNÍČEK zo Serede je na svete od októbra 2012. Pointou jeho vzniku bola a stále je pomoc hendikepovaným detičkám. Počas svojej pomerne krátkej existencie zorganizovalo množstvo podujatí, vďaka ktorým získalo finančné prostriedky určené na  pomoc.

 

 

 

Cieľom združenia je vzdelávať nielen pacientov, ale i laickú verejnosť prostredníctvom seminárov o tejto problematike, organizovať pobyty zamerané na fyzioterapiu, telesnú rehabilitáciu a psychologickú liečbu pod vedením príslušných odborníkov.

 

 

Našou víziou je, aby bola všetkým deťom a rodinám na Slovensku poskytnutá všetka a tá najlepšia pomoc a podpora, ktorú potrebujú pri zvládaní závažného najmä onkologického ochorenia dieťaťa.

 

 

 

Naše občianske združenie sa venuje ľuďom s nízkym vzrastom. Nemáme žiadnu výškovú hranicu, sme otvorení pre všetkých. Najčastejším ochorením, ktoré majú naši členovia, je achondroplázia.

 

 

 

Cieľom a úlohou odbornej a profesionálnej starostlivosti a prípravy v našom zariadení je vytvoriť pre účastníkov – občanov so zdravotným postihnutím všetky predpoklady, aby po jej úspešnom absolvovaní mohli sa aktívne uplatniť na trhu práce.

 

 

Má zmysel pomáhať?
Pomáhať treba vždy a  zmysel to má veľký. Chorý jednotlivec a jeho okolie veľmi trpí. Je dobre, keď vedia, že nie sú sami, že existujú ľudia, ktorí to prekonali.

 

 

Detské šťastie a  úsmev je cieľom každého rodiča. Deti sú budúcnosťou, zárukou rozvoja a  potenciálom rastu každej krajiny. Deti sú potešenie života a  opora v  starobe.

 

 

 

 

 

Poskytujeme priamu finančnú, materiálnu a odbornú pomoc. Od roku 2014 prevádzkujeme REHABILITAČNÉ CENTRUM NATÁLIA, ktoré poskytuje rehabilitačné služby, masáže a konzultácie v tejto oblasti.

 

 

 

 

Skenar terapia a zdravie. Skenar je prístroj, ktorý nastaví telu ozdravovací proces, kedy sa telo začne liečiť samo. Pracuje len na povrchu pokožky, prikladaním ..

 

 

 

 

 


Nedovoľme, aby deťom choroba zobrala aj ich sny! My v neziskovej organizácii ŽELAJ SI sa snažíme urobiť všetko pre to, aby sme ťažko chorým a zomierajúcim …

 

 

 

Benefity školy
Niektoré z našich výhod sú: prípravný – tzv. nultý ročník ZŠ; znížený počet detí a žiakov v triedach, ktorý zabezpečuje individuálny prístup; tím špeciálnych pedagógov a asistentov učiteľa

 

 

 

Za rok a pol fungovania KINESIS centra tvoria náš tím fyzioterapeuti, ktorí už v minulosti mali bohaté skúsenosti s  podobnými terapiami a  tiež so samotným „kozmickým oblekom“, čo bolo veľkou výhodou

 

Ak nevládzeš bežať, tak kráčaj, ak nevládzeš kráčať, tak sa plaz … Ale hlavne choď dopredu … !

 

 

 

 

 

 

Poslaním občianske združenie NOŽIČKA je pomoc telesne postihnutým deťom a ich rodinám,prispievať k zlepšovaniu zdravotného stavu.

 

 

Naše občianske združenie má už vo svojich stanovách za cieľ poskytovať komplexné rehabilitačné služby a zabezpečiť primerané o odborné vzdelávanie viacnásobne postihnutým deťom, a to formou denného centra.

 

 

moderné ženy

„Usmej sa, nech každý vie, že si dnes oveľa silnejšia, ako si bola včera…“
autorka neznáma