Peňažné príspevky pre ZŤP z UPSVaR

Vzhľadom na to, že sú oproti ostatným občanom znevýhodnení, štát im môže poskytnúť rôzne kompenzačné príspevky. O tie treba žiadať na úradoch práce a sociálnych vecí podľa miesta bydliska.

ZÁKON z 29. októbra 2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Preukaz ŤZP


Parkovací preukaz


Peňažný príspevok na opatrovanie
Možno ho poskytnúť len jednej oprávnenej osobe, ktorá opatruje ŤZP osobu nad 6 rokov, ktorá ho na základe posudku potrebuje.
Viac info na tejto stránke.


Peňažný príspevok na osobnú asistenciu
– je určený pre zdravotne postihnutú osobu, ktorá je odkázaná na pomoc iného
– je určený pre osobu od 6 do 65 rokov, po tomto veku až vtedy, ak sa príspevok poskytoval aj pred 65. rokom veku
Viac info tu.


Peňažný príspevok kúpu osobného motorového vozidla
Je určený osobe, ktorá sa musí individuálne prepravovať, môže oň požiadať osoba do 65 rokov a kupované auto nemôže byť staršie ako 5 rokov, výška príspevku závisí od ceny auta.
Viac tu.


Peňažný príspevok na úpravu motorového vozidla
Nemožno ho poskytnúť na úpravu osobného motorového vozidla, ktoré je podľa technického preukazu staršie ako päť rokov.
Viac tu.


Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže
Možno oň požiadať, ak je potrebné upraviť byt, dom či garáž tak, aby boli bezbariérové. Zohľadňuje sa cena úprav, za úpravu bytu sa považuje aj úprava vstupu do bytového domu, prístupu do bytu a úprava prístupu k výťahu.
Výška: Príspevok možno poskytnúť aj viackrát na rôzne úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže,
Tu sa dočítate viac.


Peňažný príspevok na kúpu, úpravu pomôcky
Môžete oň požiadať v tom prípade, ak pomôcku nedostanete na základe verejného zdravotného poistenia, s výnimkou druhého mechanického vozíka, druhého elektrického vozíka alebo druhého načúvacieho aparátu; jeho výška sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny pomôcky a vášho príjmu.
Podrobnejšie info a zákony nájdete tu.


Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia
Zdvíhacím zariadením sa kompenzuje znížená schopnosť prekonávať architektonické bariéry.
Patria sem najmä schodolez, zdvihák, šikmá schodisková plošina, zvislá schodisková plošina, výťah alebo stropné zdvíhacie zariadenie.
Info nájdete tu.


Peňažný príspevok na prepravu
Môžete oň požiadať, ak auto potrebujete na svoje pracovné, rodinné, vzdelávacie alebo iné aktivity na základe preukázaných výdavkov.
Čítajte viac tu.


Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov
Slúži na kompenzáciu zvýšených nákladov na diétne stravovanie, obuv, odev, zariadenie bytu, ale aj užívanie auta či starostlivosť o špeciálne vycvičeného psa.

Viac o konkrétnych príspevkoch nájdete tu: 
na diétne stravovanie 
opotrebenie šatstva a bytu
na zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla
starostlivosť o psa so špeciálnym výcvikom

Podrobnejšie tu.


Žiadosti a dokumenty k vybaveniu peňažných  príspevkov na kompenzáciu z UPSVaR

 

 

Z praxe – ako vybaviť peňažný príspevok na schodiskovú plošinu


Odvolanie sa proti rozhodnutiu

 

Kontakt

Meno a priezvisko(Povinné)

 

Viac informácií na našom webe nájdete aj tu.

FB: Stránka Spolu to zvládneme – Burko