Pomoc od Nadácie Kooperativa

Nadácia Kooperativa

Touto cestou sa chcem poďakovať Nadácii Kooperativa za poskytnutie finančného daru nášmu občianskemu združeniu.

Z peňazí, ktoré sme dostali od Nadácie Kooperativa, sme finančne pomohli niekoľkým rodinám a taktiež sme zakúpili zdravotnícke pomôcky, ktoré zadarmo požičiavame. Viac tu..

V rodine, kde z člena rodiny zrazu zostane ležiaci pacient, treba urýchlene riešiť situáciu so zháňaním vozíka, postele alebo odsávačky.
Každý z nás sa už určite stretol so situáciou, keď pacienta prepustili z nemocnice do domácej opatery, no doma nie sú žiadne pomôcky k zlepšeniu kvality života.

Príbuzný – opatrovateľ musí narýchlo hľadať pomoc.
Má v hlave veľa otázok:
Odkiaľ zohnať pomôcky?
Ako pomôcť pacientovi?
Ktoré pomôcky sú prvoradé?

Je možnosť vybaviť poukaz na zdravotnú pomôcku cez zdravotnú poisťovňu, no nejaký čas to trvá.
Dá sa vybaviť cez UPSVaR peňažný príspevok na kúpu pomôcky, no aj to trvá viac ako tri mesiace.

Akým spôsobom vybaviť zdravotný poukaz?
Ako napísať žiadosť o príspevok na kúpu pomôcky? 

Preto sa naše občianske združenie rozhodlo pomáhať formou požičiavania zdravotníckych pomôcok.
Pomôcky požičiavame za preklenutie obdobia, kým sa podarí vybaviť príspevok cez UPSVaR alebo zdravotnú poisťovňu.

Viac informácií na našom webe nájdete aj tu.

FB: Stránka Spolu to zvládneme – Burko

 

Kontakt

Meno a priezvisko(Povinné)