Pomôžte nám, prosím, splniť sen o ceste za zdravím

Pomôžte nám, prosím, splniť sen o ceste za zdravím.
Túto rodinku poznám osobne. Obdivujem mamu Klárku, že je tak húževnatá, šikovná a nevzdáva sa. Robí všetko preto, aby sa jej splnil ten najtajnejší sen. Verí, že sa raz Katka postaví na nohy.


Katka sa ponáhľala na tento svet, narodila sa v 28 týždni.  Kedže bola predčasniatko, zanechalo to vážne zdravotné následky. Po silnom zápale pľúc bola napojená na pľúcnej ventilácii, má tracheostomiu a PEG. Je to ležiace dieťa. Je nádej na zlepšenie zdravotného stavu, no vyžaduje to obrovskú trpezlivosť a hlavne veľa rehabilitácií a cvičenia.
Už boli v rehabilitačnom centre v Piešťanoch, kde po niekoľkých cvičeniach a absolvovaní pobytu v hyperbackej komore sa Katka začala usmievať, je čulejšia. Rodičia sa tešia každému čo i len maličkému pokroku.

Katka vyžaduje nepretržitú starostlivosť. Mama Klára robí všetko preto, aby dcérke pomohla zlepšiť zdravotný stav a kvalitu života.

 


Čo všetko potrebujú? 

Katka potrebuje výživové doplnky, vitamíny, cédrový olej, na zlepšenie zdravia.
Hygienické potreby, striekačky, tých nikdy nie je dosť, keďže Katka prijíma jedlo len striekačkami.
Fyzioterapeutka chodieva k nim domov cvičiť s Katkou, aby jej neochabovalo svalstvo.
Keď je možnosť navštíviť iných terapeutov, radi absolvujú aj rôzne terapie a rehabilitácie v rehabilitačných centrách, ktoré sú finančne náročné.
Autom cestujú k lekárom na vyšetrenia a kontroly, preto aj na pohonné hmoty majú veľa výdavkov.
Akonáhle bude umožnené cestovať do Mexika, chceli by absolvovať liečbu kmeňovými bunkami. 

Ak by ste im radi poskytli finančnú pomoc na ich osobný účet tu je číslo SK1509000000005129135857

Ak máte záujem ozvať sa cez email tejto rodine kliknite tu 

Tu majú výzvu na pomoc pre Katku

 


Iveta Bartalová, predsedníčka OZ Spolu to zvládneme-Burko:
Mamina Klárka robí pre svoju Katku to čo som ja robila pre moju. Máme veľa spoločného. Rovnaké diagnózy, húževnatosť, sila, trpezlivosť …
Teším sa, keď môžem byť nápomocná v tejto rodine či hľadaním sponzorov, poradenstvom, ale aj psychopodporou.
Pri stretnutiach s týmito dvoma osôbkami sa vraciam v čase, keď som sama mala rovnaké starosti a problémy …. ale aj radosti pri pokrokoch.
Teším sa z pokrokov, ktoré robí Katka Geletková

 


 

OZ Spolu to zvládneme – Burko
Tejto rodinke každoročne pomáhame formou zbierania 2% z daní.
Je to pre nich veľká pomoc, lebo za peniažky, ktoré od nás dostanú si môžu zakúpiť lieky, výživové doplnky, ale aj pomôcky na zlepšenie kvality života.
Majú vysoké náklady na pohonné hmoty, keďže často chodievajú k lekárom na kontroly.
Aj terapie, cvičenia, rehabilitácie sú veľmi finančne náročné, no vďaka peniažkom vyzbieraných z 2% z daní  si môžu dovoliť zlepšiť Katkin zdravotný stav.  

Iveta Bartalová, predsedníčka OZ Spolu to zvládneme-Burko

 


Chcete darovať 2% z dane Katke Geletkovej?

Ak áno postupujte takto

Zamestnanec /DP si nepodávate sám, ale Vám ho robia v práci/

Do 15. 2. 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň, zároveň ho informujte o úmysle poukázať 2% z dane a požiadajte o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov za rok 2023;

Na potvrdení sú potrebné okrem Vašich údajov – dátum zaplatenia a výška dane, z ktorej vypočítate:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, iba v prípade, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali. (aj v inej organizácii, nemusí to byť prijímateľ 2%)

Na základe údajov z Potvrdenia o zaplatení dane vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby v roku 2023.
Originály treba odovzdať do 30.4.2024 na daňový úrad.

Tlačivo na stiahnutie:

Vyhlásenie o poukázani podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby – na stiahnutie

Nezabudnúť:

  • urobiť kópiu Vyhlásenia
  • napísať na kópiu meno Katka Geletková

SZČO, PO, FO / ktoré si podávajú samé Daňové priznanie, t.j. údaje, ktoré uvedú v daňovom priznaní v príslušných Oddieloch, podľa typu DP:

Obchodné meno (názov): Spolu to zvládneme – Burko, občianske združenie
IČO:  42313236

Daňové priznania sa podávajú na daňový úrad do 31.3.2024

Nezabudnúť:

  • urobiť kópiu tej strany v daňovom priznaní, kde sú údaje nášho OZ a suma.
  • napísať na kópiu meno Katka Geletková

Kópie môžete odovzdať mamičke alebo rovno nášmu OZ na emailovú adresu burko@burko.sk 

 

Viac príbehov s podobným osudom nájdete tu. 

Naše občianske združenie má stránku na FB, klik tu.

 


V prípade akýchkoľvek otázok nám napíšte

 

Kontakt

Meno a priezvisko(Povinné)