Preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

Neprehliadnite … Najnovšie informácie … klik tu. Ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím majú nárok na rozličné zľavy a výhody. Potrebujú však k tomu preukaz. Nárok naň má osoba, ktorej bolo vydané rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu alebo rozhodnutie o preukaze. Pri rozhodovaní o preukaze sa žiadosti podávajú na oddelení posudkových činností úradu prace sociálnych …
Čítať ďalej Preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

Máte doma imobilného pacienta a potrebujete poradiť?

Častokrát sa osud s nami zahráva a keď príde situácia, že sa v sekunde zmení život celej rodiny, je to náročné vstrebať, nieto ešte narýchlo začať fungovať. Príbuzní musia premýšľať, čo všetko treba vybaviť, kde na aký úrad ísť žiadať o príspevky. Keď rodinného príslušníka, ktorý je imobilný, prepúšťajú z nemocnice domov, mali by jeho …
Čítať ďalej Máte doma imobilného pacienta a potrebujete poradiť?

Životné minimum a peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

Opatrenie MPSVR s účinnosťou od 1. júla 2017 stanovilo zmenu v sume životného minima na 199,48 Eura mesačne. Výška niektorých pravidelných mesačne vyplácaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP od 1.7.2017: Peňažný príspevok na opatrovanie:  • mesačne 249,35€ za opatrovanie jeden osoby s ŤZP • mesačne 323,36€ za opatrovanie dvoch alebo viac osôb s ŤZP • mesačne 223,44€ za opatrovanie jednej osoby s  ŤZP ak …
Čítať ďalej Životné minimum a peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

Kedy strácate nárok na opakovaný peňažný príspevok?

Ak poberáte opakované peňažné príspevky, je potrebné vedieť, že tieto vám môže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny odňať, ak váš príjem a príjem spoločne posudzovaných osôb prekročí zákonom stanovenú hranicu životného minima za  uplynulý kalendárny rok. Ekonomická kontrola príjmu poberateľov peňažných príspevkov sa uskutočňuje každoročne. Pri poberaní peňažných príspevkoch na a) na diétne stravovanie, b) na zvýšené …
Čítať ďalej Kedy strácate nárok na opakovaný peňažný príspevok?

Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia

Aktuálne informácie ohľadom peňažného príspevku čítajte aj tu.  Zdvíhacím zariadením sa kompenzuje znížená schopnosť osoby s ŤZP prekonávať architektonické bariéry a podporujú sa jej schopnosti pri mobilite a sebaobsluhe. Zariadenie slúži aj na premiestňovanie osoby s ŤZP alebo poskytovanie pomoci od inej osoby. Zdvíhacie zariadenie je najmä: • schodolez, • zdvihák, • šikmá schodisková plošina, …
Čítať ďalej Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia

Peňažný príspevok na opravu pomôcky

Neprehliadnite … Najnovšie informácie .. klik tu. Peňažný príspevok slúži na: • opravu pomôcky, • opravu úpravy pomôcky, • opravu úpravy osobného motorového vozidla, • opravu zdvíhacieho zariadenia. Oprava pomôcky je: • vykonanie zásahov na  pomôcke alebo jej časti, ktorými sa zabezpečí výmena nefunkčných alebo opotrebovaných častí, častí s prekročenou životnosťou alebo kontrola funkčnosti zdvíhacieho zariadenia, …
Čítať ďalej Peňažný príspevok na opravu pomôcky

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla

Neprehliadnite aktuálne informácie …. Klik tu. Peňažný príspevok na  úpravu osobného motorového vozidla slúži na  zabezpečenie mobility osoby s ŤZP a na úpravu osobného motorového vozidla . Úpravou sa tejto osobe umožní viesť osobné motorové vozidlo alebo ho bude môcť využívať na jej prepravu. Podmienky nároku Peňažný príspevok sa poskytne: • ak je osoba s  ŤZP odkázaná podľa komplexného …
Čítať ďalej Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla

Peňažný príspevok na kúpu pomôcky, peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky a peňažný príspevok na úpravu pomôcky

Neprehliadnite … Aktuálne informácie … Klik tu. Osobe s  ŤZP, ktorá je odkázaná na  pomôcku, sa môže poskytnúť: • peňažný príspevok na kúpu pomôcky, • peňažný príspevok na  výcvik používania pomôcky, • peňažný príspevok na úpravu pomôcky. Za pomôcku sa považuje: • vec, technologické zariadenie alebo jeho časť, ktoré umožňujú alebo sprostredkujú osobe s  ŤZP vykonávať činnosti, ktoré …
Čítať ďalej Peňažný príspevok na kúpu pomôcky, peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky a peňažný príspevok na úpravu pomôcky

Peňažný príspevok na prepravu

Neprehliadnite … Aktuálne informácie … Klik tu. Peňažný príspevok na prepravu slúži na zabezpečenie prepravy osoby s ŤZP na jej pracovné, vzdelávacie, rodinné alebo občianske aktivity, ak je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom. Podmienky nároku Peňažný príspevok sa poskytne, ak: • je osoba s  ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na  individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, • osoba s  …
Čítať ďalej Peňažný príspevok na prepravu

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom

Neprehliadnite … Najnovšie informácie … Klik tu. Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom slúži na zmiernenie dôsledkov pravidelných zvýšených výdavkov spojených s ťažkým zdravotným postihnutím fyzickej osoby. Zvýšené výdavky súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom sú výdavky na krmivo a na veterinárnu starostlivosť. Podmienky nároku Peňažný príspevok sa poskytne, ak: • je osoba …
Čítať ďalej Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom