Občianske združenie Úsmev pre druhých

Kedy vzniklo Vaše o.z. a čo vás viedlo k jeho založeniu?
Občianske združenie sme založili v roku 2016, tak ako mnohí ďalší rodičia na Slovensku, aby mohli zbierať 2% pre svoje dieťa, ktoré sa narodilo so zdravotným znevýhodnením. Keďže manželka je lekárka a ja žurnalista, a zároveň sme si zažili, že je veľmi málo relevantných informácií najmä v prvých mesiacoch, rozhodli sme sa, že založíme portál genetickesyndromy.sk, a vytvoríme miesto, kde ľudia a odborníci nájdu relevantné informácie. To potom v ďalších rokoch prerástlo aj do mnohých pridružených aktivít.

 

 

Akej komunite ľudí pomáhate a akým spôsobom?
Nedávno sme spustili portál usmevpredruhych.sk, ktorý je určený pre celú škálu ľudí so zdravotným znevýhodnením. Je to taká malá sociálna sieť, v ktorej si ľudia po prihlásení môžu požiadať o sociálnu pomoc či zadať dopyt našim odborníkom, ktorých sme združili do tzv. Poradne. Všetko zadarmo s cieľom vytvoriť miesto, kde sa budú veci v jednotlivých rodinách riešiť zdola. A zároveň miesto pre rodiny, ktorým sa narodí dieťa so zdravotným znevýhodnením a potrebujú sa odraziť od dna.

 

 

 

Spolupracujete aj s inými organizáciami – firmami? Ak áno, akým spôsobom?
Samozrejme, s viacerými organizáciami si pomáhame so sieťovaním ľudí. Ak existuje na Slovensku organizácia, ktorá sa venuje určitej skupine ľudí, tak sa ich snažíme prelinkovávať. Rovnako robíme inkluzívne projekty, ako bezbariérový festival Paráda, ktorý organizujeme v Piešťanoch so
Slovenským paralympijským výborom, alebo na druhej strane inkluzívna výzva Úsmev na hory, ktorou sa snažíme vzbudiť povedomie o rôznych diagnózach a priblížiť ich bežným ľuďom. Na projektoch spolupracuje celá škála firiem a organizácií, za čo sme úprimne vďační.

 

Miro Béreš
info@usmevpredruhych.sk
0944 247 343

 

Kontakt

Meno a priezvisko(Povinné)