Žiadosť z UPSVaR na kúpu pomôcky

Žiadosť z UPSVaR na kúpu pomôcky

V prvom rade si treba vyzdvihnúť tlačivá z ÚPSVaR:
žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu,
Je možné požiadať o peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia, ale aj na kúpu pomôcky.
Sú to dve rôzne kompenzácie, ktoré vám môžu byť schválené podľa toho o čo konkrétne žiadate.
• lekársky nález, ktorý som dala vyplniť obvodnému lekárovi.
On priložil najnovšie lekárske nálezy od odborných lekárov (neurológ, gastroenterológ, pneumológ,…)

V tomto článku spomíname konkrétne Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia.

V  žiadosti som čo najpresnejšie uviedla dôvod (nevyhnutnosť) potreby danej pomôcky, ako zjednoduší život v rodine.

Ďalej som doložila:
potvrdenie o  príjme fyzickej osoby s  ŤZP, ktorá žiada o peňažný príspevok na kompenzáciu a spoločne posudzovaných osôb za predchádzajúci kalendárny rok (poberatelia dôchodku doložia potvrdenie /výpis/ so Sociálnej poisťovne o  celkovej výške vyplatených dávok dôchodkového poistenia za  predchádzajúci kalendárny rok.
vyhlásenie o majetkových pomeroch fyzickej osoby, ktorá žiada o peňažný príspevok na kompenzáciu alebo fyzickej osoby s ŤZP na  účely poskytovania peňažných príspevkov na  kompenzáciu.

Všetko som odovzdala na UPSVaR a čakala na vyjadrenie o schválení žiadosti.

UPSVaR má 60–90 dní na odpoveď.
Mne prišla kladná odpoveď s výzvou na doplnenie dokladov s dátumom doloženia.

Vo firme SPIG nám vystavili predfaktúru aj cenovú ponuku. Odovzdala som to na ÚPSVaR a čakala na rozhodnutie.

Komplexný posudok a rozhodnutie o schválení príspevku na kúpu pomôcky (zdvíhacieho zariadenia) s uvedenou výškou príspevku mi bolo doručené.

Následne po pripísaní peňazí na účet som komunikovala s firmou SPIG a prišli mi namontovať zdvíhacie zariadenie.

Nakoniec som na UPSVaR odovzdala faktúru a potvrdenie o zaplatení (výpis z účtu).

Chcete mať zdvíhacie zariadenie zadarmo?
Pridajte sa do Klubu Spig

KLUB SPIG

Žiadosti a dokumenty k vybaveniu peňažných  príspevkov na kompenzáciu z UPSVaR

 


Odvolanie sa proti rozhodnutiu

 

 

Zdvíhacie zariadenia

Meno a priezvisko(Povinné)

Adresa bydliska

Mám záujem(Povinné)
Potrebujem(Povinné)

 

Viac informácií na našom webe nájdete aj tu.

FB: Stránka Spolu to zvládneme – Burko