Odvolanie sa proti rozhodnutiu

Keďže veľa žiadateľov o peňažné príspevky z UPSVaR nemalo šťastie na prvý krát vybaviť príspevky na pomôcky a potrebovali sa odvolať voči rozhodnutiu a nevedeli ako to urobiť, tak na tejto stránke som zverejnila niekoľko typov odvolania sa voči rozhodnutiu.  Netreba sa báť napísať odvolanie. Ak ste si vedomí, že máte nárok na príspevok, potrebujete pomôcky, tak sa odvolajte.

Nič tým nepokazíte, práve naopak získate.

Dúfam, že týmto aspoň trochu pomôžem.

Mala som osobnú skúsenosť s nevyhovením mojej žiadosti o peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia.
Prečítate si v odvolaní č. 1.
Poslala som ho na krajský úrad.  Pracovníčky úradu prišli k nám na šetrenie. Boli veľmi milé a ústretové. Vysvetlila som im celú moju situáciu, ukázala pojazdný zdvihák, práve vtedy som oň aj zakopla, videli to a uznali, že stropné zdvíhacie zariadenie naozaj potrebujem. Ukázala som im kúpeľňu, izby, … Keďže dieťa rastie, bude stále ťažšie a ťažšie a moja chrbtica trpí, tak som verila, že ho dostanem. Aj tak bolo.

 

V druhom prípade jeden známy nedostal príspevok na kúpu schodolezu, tiež ho súrne potreboval, bol nešťastný, že bude musieť byť len doma v byte. No odvolali sa a na základe odvolania im žiadosť schválili.

 

 

Vzor č. 1
Meno a priezvisko žiadateľa, adresa ………………..

t.č. …………………………., email: …………………….

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

adresa:

 

Vec:  Odvolanie proti rozhodnutiu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny č. ……  zo dňa ……

Dolupodpísana ….., štátny občan SR, podávam týmto odvolanie proti rozhodnutiu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny č. …., ktoré mi bolo doručené dňa …. Svoje odvolanie odôvodňujem nasledovným.

Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacie zariadenia – stropný zdvihák Ergolet, som žiadala z dôvodu využívania prenosu a manipulácie s dcérkou pri polohovaní a presúvaní vo viacerých miestnostiach na prízemí aj poschodí. Mobilné zdvíhacie zariadenie, ktoré máme poskytnuté zo zdravotnej poisťovne nevyužívame, lebo je s ním zlá manipulácia a nedá sa využívať na obidvoch poschodiach. Na prízemí máme kúpeľňu, obývačku a kuchyňu, na poschodí detskú izbu a spálňu. Moja dcéra potrebuje 24 hodinovú opateru a dozor, odsávanie hlienov každých 15-20 min a pod. Nie je možné ju nechať vôbec bez dozoru. Keďže pojazdný zdvihák sme nemohli využívať z viacerých dôvodov, manžel ju nosil ručne, ale už má tiež závažné zdravotné problémy s platničkami chrbtice, na čo bol viackrát urgentne hospitalizovaný a preto mi už nemôže pomôcť s nosením dcéry a preto je pre mňa stropné zdvíhacie zariadenie nevyhnutné, aby som dcéru dennodenne mohla vôbec opatrovať.

Po schodiskovej plošine nie je možný presun s mobilným zdvíhacím zariadením. Taktiež nemáme celkom rovné podlahy, aby sme v mobilnom zdvíhacom zariadení bezpečne prevážali dcérku do kúpeľne. Kolieska sú malé a nepraktické v zlom teréne. Z toho dôvodu sme sa rozhodli vrátiť zdravotnej poisťovni túto pomôcku, pretože neplní účel kompenzácie zdravotného postihnutia našej dcéry v našom byte. Stropné zdvíhacie zaradenie nám bude plniť účel zdvíhania a presunu mojej dcéry na obidvoch poschodiach na viacerých miestach. Je pre nás praktickejšie aj z toho dôvodu, že visí zo stropu a tým pádom nezaberá miesto v izbách, ktoré potrebujeme na presun dcéry v špeciálnom kočíku a polohovateľnej stoličke, ktoré sú dosť veľké.

II.

Na základe uvedeného žiadam, aby Úrad práce sociálnych vecí a rodiny zrušil rozhodnutie č. …….. a nahradil ho rozhodnutím, ktorým mi prizná peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia.

V …………………….,  Dátum …………………….. Podpis …………………..
……………………………………………………………………………………………

Vzor č. 2

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY (názov mesta) ……………………
Adresa ………………………………………….

Číslo rozhodnutia: …………………………………………… V ……………… Dátum  26.11.2015

ODVOLANIE:

Dolu podpísaný ……………… sa týmto listom odvolávam voči rozhodnutiu o neudelení peňažného príspevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia / schodolezu/.

Odôvodnenie:

Nakoľko som osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, s mierou funkčnej poruchy 80% a som plne odkázaný na pomoc inej osoby, potrebujem na premiestňovanie po schodisku schodolez. Nakoľko bývam na prvom poschodí bytového domu, kde je z hľadiska úzkeho schodištia znemožnený prístup na presun mojej osoby na lehátku, som plne odkázaný na presun na polohovateľnom vozíku s dopomocou troch osôb. Vaše odôvodnenie, že mi nebol udelený vozík zo zdravotnej poisťovne pokladám za neoprávnený, nakoľko sa v žiadnom zákone nerieši ani nenariaďuje, aby som vlastnil vozík priamo zo zdravotnej poisťovne. Momentálne som vlastníkom polohovateľného vozíka, ktorý som získal sponzorsky od darcu.

Taktiež pokladám vzhľadom k svojej osobe Vaše záporné stanovisko ako porušovanie mojich osobných práv. Nepridelením schodolezu som sa stal väzňom vo vlastnom byte a nemôžem sa zúčastňovať plnohodnotne života mimo neho. Už vyše roka mi táto skutočnosť bráni vo všetkým sociálnych aktivitách.

Týmto Vás chcem ešte raz požiadať o opätovné prehodnotenie mojej žiadosti a vzatí v úvahu všetky okolnosti.

Za kladné vybavenie  mojej žiadosti vopred ďakujem!

Podpis: ………………………………………………….

 

Kontakt

Meno a priezvisko(Povinné)

 

Viac informácií na našom webe nájdete aj tu.

FB: Stránka Spolu to zvládneme – Burko