Z praxe – ako vybaviť peňažný príspevok na schodiskovú plošinu

 

 

Na  jar 2013 som sa rozhodla dať urobiť schodiskovú plošinu v dome. Oslovila som jednu nemenovanú firmu. Pán … prišiel, pomeral a povedal, že mu je ľúto, ale nevojde nám plošina na schody.
Bola som trochu sklamaná, no nenechala sa odbiť.
Surfovala som po internete a do oka mi padla firma SPIG, ktorá ihneď zareagovala na  môj e-mail.
Pán Slabina prišiel, pozrel na schody, premeral a ja som len čakala, čo mi odpovie.

Vydýchla som si, keď sa usmial a povedal: „Všetko sa dá, len treba chcieť“.

No a začal kolotoč vybavovania.

V prvom rade som si bola vyzdvihnúť tlačivá z ÚPSVaR:
• žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu,
• lekársky nález, ktorý som dala vyplniť obvodnému lekárovi. On priložil najnovšie lekárske nálezy od odborných lekárov (neurológ, gastroenterológ, pneumológ,…)
V  žiadosti som čo najpresnejšie uviedla dôvod (nevyhnutnosť) potreby danej pomôcky, ako zjednoduší život v rodine.

Ďalej som doložila:
• potvrdenie o  príjme fyzickej osoby s  ŤZP, ktorá žiada o  peňažný príspevok na kompenzáciu a spoločne posudzovaných osôb za predchádzajúci kalendárny rok (poberatelia dôchodku doložia potvrdenie /výpis/ so Sociálnej poisťovne o  celkovej výške vyplatených dávok dôchodkového poistenia za  predchádzajúci kalendárny rok.
• vyhlásenie o majetkových pomeroch fyzickej osoby, ktorá žiada o peňažný príspevok na kompenzáciu alebo fyzickej osoby s  ŤZP na  účely poskytovania peňažných príspevkov na  kompenzáciu.

Všetko som odovzdala na  UPSVaR a  čakala na  vyjadrenie o  schválení žiadosti. UPSVaR má 60–90 dní na  odpoveď.
Mne prišla kladná odpoveď s výzvou na doplnenie dokladov s dátumom doloženia.

Vo firme SPIG nám vystavili predfaktúru aj cenovú ponuku, odovzdala som to na ÚPSVaR a čakala na rozhodnutie.
Do mesiaca som mala doma komplexný posudok a rozhodnutie o schválení príspevku na kúpu schodiskovej plošiny s uvedenou výškou príspevku. Hneď som firme vyplatila zálohu, aby mohli začať vyrábať schodiskovú plošinu na mieru.

O dva mesiace prišli a namontovali nám plošinu. Veľmi sme sa potešili a boli sme prekvapení, ako sa im to podarilo presne na  mieru urobiť.
Píšem na  mieru, lebo naozaj to vyšlo na  milimeter.

V zákrutách posúvam kočiar dopredu alebo dozadu, aby sme sa vytočili.
Je to úžasné, keď nemusím chodiť po schodoch a nosiť Katku na rukách. Takto sa dieťa prevezie v kočiari rovno do svojej izby.

Na UPSVaR som odovzdala faktúru a potvrdenie o zaplatení (výpis z účtu a príjmový doklad), keďže sa vyplácalo na dvakrát.

Iveta Burianeková


 

Zdvíhacie zariadenie môžete mať ZADARMO.
Ako je to možné sa dočítate tu. 

 


Atypická schodisková plošina

Schodisková plošina pre Katku – Čierny Balog, Brezno