Z praxe – ako vybaviť peňažný príspevok na schodiskovú plošinu

Na jar 2013 som sa rozhodla dať urobiť schodiskovú plošinu v dome. Oslovila som jednu nemenovanú firmu.
Pán … prišiel, pomeral a povedal, že mu je ľúto, ale nevojde nám plošina na schody.
Bola som trochu sklamaná, no nenechala sa odbiť.
Surfovala som po internete a do oka mi padla firma SPIG, ktorá ihneď zareagovala na môj e-mail.
Pán Slabina prišiel, pozrel na schody, premeral a ja som len čakala, čo mi odpovie.

Vydýchla som si, keď sa usmial a povedal: „Všetko sa dá, len treba chcieť“.

No a začal kolotoč vybavovania.

V prvom rade som si bola vyzdvihnúť tlačivá z ÚPSVaR:
• žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu,
• lekársky nález, ktorý som dala vyplniť obvodnému lekárovi. On priložil najnovšie lekárske nálezy od odborných lekárov (neurológ, gastroenterológ, pneumológ,…)
V žiadosti som čo najpresnejšie uviedla dôvod (nevyhnutnosť) potreby danej pomôcky, ako zjednoduší život v rodine.

Ďalej som doložila:
• potvrdenie o príjme fyzickej osoby s ŤZP, ktorá žiada o peňažný príspevok na kompenzáciu a spoločne posudzovaných osôb za predchádzajúci kalendárny rok (poberatelia dôchodku doložia potvrdenie /výpis/ so Sociálnej poisťovne o celkovej výške vyplatených dávok dôchodkového poistenia za predchádzajúci kalendárny rok.
• vyhlásenie o majetkových pomeroch fyzickej osoby, ktorá žiada o peňažný príspevok na kompenzáciu alebo fyzickej osoby s ŤZP na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu.

Všetko som odovzdala na UPSVaR a čakala na vyjadrenie o schválení žiadosti. UPSVaR má 60–90 dní na odpoveď.
Mne prišla kladná odpoveď s výzvou na doplnenie dokladov s dátumom doloženia.

Vo firme SPIG nám vystavili predfaktúru aj cenovú ponuku, odovzdala som to na ÚPSVaR a čakala na rozhodnutie.
Do mesiaca som mala doma komplexný posudok a rozhodnutie o schválení príspevku na kúpu schodiskovej plošiny s uvedenou výškou príspevku. Hneď som firme vyplatila zálohu, aby mohli začať vyrábať schodiskovú plošinu na mieru.

O dva mesiace prišli a namontovali nám plošinu. Veľmi sme sa potešili a boli sme prekvapení, ako sa im to podarilo presne na mieru urobiť.
Píšem na mieru, lebo naozaj to vyšlo na milimeter.

V zákrutách posúvam kočiar dopredu alebo dozadu, aby sme sa vytočili.
Je to úžasné, keď nemusím chodiť po schodoch a nosiť Katku na rukách. Takto sa dieťa prevezie v kočiari rovno do svojej izby.

Na UPSVaR som odovzdala faktúru a potvrdenie o zaplatení (výpis z účtu a príjmový doklad), keďže sa vyplácalo na dvakrát.

Iveta B


 

Zdvíhacie zariadenie môžete mať ZADARMO.
Ako je to možné sa dočítate tu.

 


Atypická schodisková plošina

Schodisková plošina pre Katku – Čierny Balog, Brezno

 

Zdvíhacie zariadenia

Meno a priezvisko(Povinné)

Adresa bydliska

Mám záujem(Povinné)
Potrebujem(Povinné)

 

 

 

 

Viac informácií na našom webe nájdete aj tu.

FB: Stránka Spolu to zvládneme – Burko