Viac radosti v živote

V roku 2006 sme asi ako každý mladý pár zatúžili po rodine.
Po správe, že biologické deti mať nemôžeme, sme sa rozhodli pre adopciu.
Vybavili sme všetky náležitosti a čakali.

V roku 2012 prišiel vytúžený telefonát, že sa narodil chlapček, ktorý potrebuje rodinu.

Narodil sa predčasne približne v 34 týždni, nedýchal, musel byť kriesený. Pritom sa mu poškodil mozog.
Má encefalopatiu a hypotóniu. Mesiac bol v nemocnici a odtiaľ sme si ho doniesli domov. Dali sme mu meno Damian.
Začali sme intenzívne cvičiť a robiť všetko preto, aby dohnal rovesníkov, ale čim bol väčší, tým viac sme videli rozdiel.
Neskôr sa pridružila epilepsia, ADHD a autizmus s mentálnou retardáciou.
Ako plynul čas a my sme nechceli, aby syn vyrastal sám, požiadali sme o ďalšie dieťatko.

 

dav

Po 4 rokoch čakania nám zavolali, že majú 14 mesačného chlapčeka, ktorý bol vrátený /pestúnmi/ do centra pre deti a rodiny /detský domov/ a či nemáme záujem.

Chlapček sa volá Markus a je v našej rodine 2 roky, mal veľmi ťažký štart do života, nezažil starostlivosť a lásku.
Namiesto toho vedel aj tak v útlom veku čo je nezáujem, hlad.
Nakoľko na Markuskovi sme si všimli že vývojovo nenapreduje a ťažko sa dostávame dopredu, začali sme to riešiť.
Markusko má tiež diagnostikované ADHD, nočný des a atypický autizmus /čakáme na potvrdenie aj psychiatrom/.

Obe deti sú úžasné, potrebujú veľa lásky, stabilný a bezpečný domov ktorý sa im snažíme najviac ako vieme zabezpečiť. Nakoľko terapie si musíme hradiť a pre oboch sú veľmi potrebné, potrebovali by sme pomoc, aby sme im to v čo najväčšej miere vedeli zabezpečiť.

Ďakujeme

Akú pomoc potrebujeme?

Hlavne financie diagnostiku menšiemu synovi v CALMA Bratislava a v centre FASCINUJÚCE DETI, nakoľko malý ma aj príznaky fetálneho alkoholového syndrómu. Financie na terapie a pomôcky, ktoré nám pomáhajú na vývoj a staršiemu aj na palivo, keďže každý deň ho musíme voziť autom do špeciálnej školy v inom meste.

 

Kontakt:

email: tomo14877@gmail.com

Číslo účtu v tvare IBAN: SK2909000000005198660743


Spolu to zvládneme – Burko

Naše občianske združenie pomáha dvom bojovníkom na základe vyplnenia prihlášky za člena nášho občianskeho združenia, kde doložili aj lekárske správy.
Tento príbeh je dôveryhodný a oplatí sa pomôct Damiánkovi a Markusovi.

Iveta Bartalová, predsedníčka OZ Spolu to zvládneme-Burko


Chcete darovať 2% z dane Damiánovi a Markusovi Vargovcom?

Ak áno postupujte takto

Zamestnanec /DP si nepodávate sám, ale Vám ho robia v práci/

Do 15. 2. 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň, zároveň ho informujte o úmysle poukázať 2% z dane a požiadajte o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov za rok 2023;

Na potvrdení sú potrebné okrem Vašich údajov – dátum zaplatenia a výška dane, z ktorej vypočítate:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, iba v prípade, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali. (aj v inej organizácii, nemusí to byť prijímateľ 2%)

Na základe údajov z Potvrdenia o zaplatení dane vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby v roku 2023.
Originály treba odovzdať do 30.4.2024 na daňový úrad.

Tlačivo na stiahnutie:

Vyhlásenie o poukázani podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby – na stiahnutie

Nezabudnúť:

  • urobiť kópiu Vyhlásenia
  • napísať na kópiu meno Damián a Markus Vargovci

 

 

SZČO, PO, FO / ktoré si podávajú samé Daňové priznanie, t.j. údaje, ktoré uvedú v daňovom priznaní v príslušných Oddieloch, podľa typu DP:

Obchodné meno (názov): Spolu to zvládneme – Burko, občianske združenie
IČO:  42313236

Daňové priznania sa podávajú na daňový úrad do 31.3.2024

Nezabudnúť:

  • urobiť kópiu tej strany v daňovom priznaní, kde sú údaje nášho OZ a suma.
  • napísať na kópiu meno Damián a Markus Vargovci

Kópie môžete odovzdať mamičke alebo rovno nášmu OZ na emailovú adresu burko@burko.sk 

 


 

Viac príbehov s podobným osudom nájdete tu. 

Naše občianske združenie má stránku na FB, klik tu.

 


V prípade akýchkoľvek otázok nám napíšte

Kontakt

Meno a priezvisko(Povinné)