Pomoc pre nášho Mariánka

Majko je trojročný chlapec s poruchou autistického spektra.
Po posledných psychologických testoch sa nachádza na úrovni do 12 mesiačikov.
Majko je zatiaľ neverbálny.
I napriek snahe a včasnom zachytení problémov v jeho v správaní sa až teraz s Majkom dá pracovať.
Okrem zníženej komunikačnej schopnosti a porozumeniu má Majko aj ťažkosti s trávením a vyprázdňovaním.
Veľmi často, my rodičia nevieme odhadnúť, či plač Majka je kvôli bolestiam v brušku alebo je to jeho momentálny stav spojený s frustráciou, že nám nevie povedať, čo sa s ním práve deje.
Keď nie sú tieto ťažkosti, tak Majko veľmi rád pláva, behá, má rád ľudí a spoločnosť, hoci sa s nimi nevie zahrať.
Všetko sa musí postupne naučiť.
Majko si už prešiel viacerými hospitalizáciami, no i napriek jeho skúsenostiam je väčšinu svojho života vysmiaty.

Akú pomoc potrebujeme?
Majkovi by sme chceli dopriať súbor terapií v štýle aba, na rozvoj imitácie a komunikačných schopností.
Radi by sme vyskúšali aj canisterapiu.
Chceli by sme ho podporiť aj v plávaní, lebo to od malička veľmi miluje.
Taktiež aj pri financovaní ďalších podporných terapií, prípadne pri kúpe doplnkov výživy, ktoré by mu mohli pomôcť s jeho akútnymi ťažkosťami s trávením.

 

Kontakt:

Email: veronika.marcakova2@gmail.com

Číslo účtu: SK3309000000005055394193


Iveta Bartalová, predsedníčka občianskeho združenia Spolu to zvládneme-Burko:

Po doložení lekárskych správ môžem potvrdiť pravdivosť príbehu tejto rodiny. Majko je statočný bojovník, ktorý potrebuje pomoc od dobrých ľudí. Peniažky využijú na terapie, ktoré Majkovi pomôžu k zlepšeniu zdravia.


Chcete darovať 2% z dane Majkovi Dubanovi ?

Ak áno postupujte takto

Zamestnanec /DP si nepodávate sám, ale Vám ho robia v práci/

Do 15. 2. 2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň, zároveň ho informujte o úmysle poukázať 2% z dane a požiadajte o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov za rok 2022;

Na potvrdení sú potrebné okrem Vašich údajov – dátum zaplatenia a výška dane, z ktorej vypočítate:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, iba v prípade, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali. (aj v inej organizácii, nemusí to byť prijímateľ 2%)

Na základe údajov z Potvrdenia o zaplatení dane vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby v roku 2022.
Originály treba odovzdať do 30.4.2023 na daňový úrad.

Tlačivo na stiahnutie:

Vyhlásenie o poukázani podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby – na stiahnutie

Nezabudnúť:

  • urobiť kópiu Vyhlásenia
  • napísať na kópiu meno Majko Duban

SZČO, PO, FO / ktoré si podávajú samé Daňové priznanie, t.j. údaje, ktoré uvedú v daňovom priznaní v príslušných Oddieloch, podľa typu DP:

Obchodné meno (názov): Spolu to zvládneme – Burko, občianske združenie
IČO:  42313236

Daňové priznania sa podávajú na daňový úrad do 31.3.2023

Daňové priznanie typu A (online) 

Daňové priznanie typu B (online)

Nezabudnúť:

  • urobiť kópiu tej strany v daňovom priznaní, kde sú údaje nášho OZ a suma.
  • napísať na kópiu meno Majko Duban

Kópie môžete odovzdať mamičke alebo rovno nášmu OZ na emailovú adresu burko@burko.sk