Pomoc pre nášho Mariánka

Majko je štvorročný chlapec s poruchou autistického spektra.
Od minulého roka sa výrazne zlepšil vo viacerých oblastiach, avšak ako to už v autizme býva zvykom, len dobiehame.
Tak by sa dalo povedať, že je v rozmedzí dvoch rokov.

Majko je stále neverbálny. Hoci intervencia z našej strany je intenzívna,
Majko má svoj svet, svoje tempo a nie všetko ide podľa očakávaní, ale my sa nevzdáme, a budeme mu naďalej pomáhať uľahčiť život v tomto našom svete.

Ťažkosti s trávením a vyprázdňovaním sú naša denná rutina. Stále hľadáme cestu, boli sme na viacerých vyšetreniach, bez nejakého jasného vysvetlenia, iba ak, že to autisti mávajú a nikto nevie prečo.

Majko momentálne navštevuje viaceré terapie, metódu Teach, Aba, fyzioterapie, TSMT a plaváreň, v čom chceme aj naďalej pokračovať.
Plavec je to veľmi dobrý, a dnes už so slížikom prepláva takmer celý bazén.

Nie je to vždy ľahké, ale jeho úsmev za tú snahu naozaj stojí.

 

 

Kontakt:

Email: veronika.marcakova2@gmail.com

Číslo účtu: SK3309000000005055394193

 


Iveta Bartalová, predsedníčka občianskeho združenia Spolu to zvládneme-Burko:

Po doložení lekárskych správ môžem potvrdiť pravdivosť príbehu tejto rodiny. Majko je statočný bojovník, ktorý potrebuje pomoc od dobrých ľudí. Peniažky využijú na terapie, ktoré Majkovi pomôžu k zlepšeniu zdravia.

 


OZ Spolu to zvládneme – Burko
Tejto rodinke každoročne pomáhame formou zbierania 2% z daní.
Je to pre nich veľká pomoc, lebo za peniažky, ktoré od nás dostanú si môžu zakúpiť lieky, výživové doplnky, ale aj pomôcky na zlepšenie kvality života.
Majú vysoké náklady na pohonné hmoty, keďže často chodievajú k lekárom na kontroly.
Aj terapie, cvičenia, rehabilitácie sú veľmi finančne náročné, no vďaka peniažkom vyzbieraných z 2% z daní  si môžu dovoliť zlepšiť Majkov zdravotný stav.  

Iveta Bartalová, predsedníčka OZ Spolu to zvládneme-Burko

 


Chcete darovať 2% z dane Majkovi Dubanovi ?

Ak áno postupujte takto

Zamestnanec /DP si nepodávate sám, ale Vám ho robia v práci/

Do 15. 2. 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň, zároveň ho informujte o úmysle poukázať 2% z dane a požiadajte o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov za rok 2023;

Na potvrdení sú potrebné okrem Vašich údajov – dátum zaplatenia a výška dane, z ktorej vypočítate:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, iba v prípade, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali. (aj v inej organizácii, nemusí to byť prijímateľ 2%)

Na základe údajov z Potvrdenia o zaplatení dane vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby v roku 2023.
Originály treba odovzdať do 30.4.2024 na daňový úrad.

Tlačivo na stiahnutie:

Vyhlásenie o poukázani podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby – na stiahnutie

Nezabudnúť:

  • urobiť kópiu Vyhlásenia
  • napísať na kópiu meno Majko Duban

SZČO, PO, FO / ktoré si podávajú samé Daňové priznanie, t.j. údaje, ktoré uvedú v daňovom priznaní v príslušných Oddieloch, podľa typu DP:

Obchodné meno (názov): Spolu to zvládneme – Burko, občianske združenie
IČO:  42313236

Daňové priznania sa podávajú na daňový úrad do 31.3.2024

Nezabudnúť:

  • urobiť kópiu tej strany v daňovom priznaní, kde sú údaje nášho OZ a suma.
  • napísať na kópiu meno Majko Duban

Kópie môžete odovzdať mamičke alebo rovno nášmu OZ na emailovú adresu burko@burko.sk 

 

Viac príbehov s podobným osudom nájdete tu. 

Naše občianske združenie má stránku na FB, klik tu.

 


V prípade akýchkoľvek otázok nám napíšte

Kontakt

Meno a priezvisko(Povinné)