Poďakovanie za pomoc v roku 2014

Veľmi si vážime všetkých, ktorí nám pomáhajú a podporujú v našich aktivitách.

PROJEKTY
Projekt “ Radosť v detských očkách“ nám schválila nadácia Tatrabanky. Vďaka tomuto projektu sme mohli zakúpiť optické vlákna pre ťažko zdravotne postihnuté deti.

Snoezelen je multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje v obzvlášť príjemnom a upravenom prostredí pomocou svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby, pričom jej cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov. Je určená najmä pre osoby s vývinovými poruchami, s mentálnym, telesným alebo viacnásobným postihnutím, s poruchou autistického spektra, poruchami správania a učenia, s psychickými poruchami, traumatickým poranením mozgu, u ľudí s demenciou a u chronicky chorých pacientov

 

Poďakovanie za pomoc v roku 2014 Poďakovanie za pomoc v roku 2014

Viac informácií o OZ Spolu to zvládneme – Burko nájdete tu.

 

Kontakt

Meno a priezvisko(Povinné)

 

Viac informácií na našom webe nájdete aj tu.

FB: Stránka Spolu to zvládneme – Burko