Žiadosť o finančný príspevok

Finančný príspevok pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím poskytujeme na zakúpenie pomôcok, zaplatenie rehabilitácií a liečbu.
Sociálnu výpomoc poskytneme pre ľudí, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi.

Pomôžeme vám na základe vyplnenej žiadosti o finančný príspevok.

Po prijatí žiadosti a zhodnotení vážnosti situácie vám predseda občianskeho združenia oznámi či bude vaša žiadosť schválená.

Žiadosti posudzujeme raz za dva mesiace. 

Na poskytnutie finančného príspevku nemá žiadateľ právny nárok.

Ďakujem za trpezlivosť a spoluprácu.