Čo je hippoterapia…

Čo je hippoterapia

 

Ak dovolíte, rada by som Vám vysvetlila princíp liečby a podmienky, aby táto liečba bola úspešná a hlavne bezpečná!!!
Je to liečba…čiže lieči, no môže aj poškodiť, ak sa vykonáva neodborne!

Princíp je v tom, že deti, ktoré majú neuro-motorické poškodenie (DMO) vieme z hľadiska rehabilitácie stimulovať (Vojta, Bobath).
Sú to metodiky, ktoré majú nepopierateľný efekt.
No vzhľadom k tomu, že stupne postihnutia sú veľmi rôzne neexistuje „šablóna“, ktorú liečbu uprednostniť

Princíp hipoterapie:
Hipoterapia ponúka priestor na doplnenie a rozšírenie rehabilitácie.
V súčasnosti sa využíva už v období prvých troch mesiacov po narodení a určení diagnózy.

Hlavne je to metodika, pri ktorej deti neplačú a sú mimo „bielych plášťov“ a nemocničných priestorov. Samotný účinok spočíva v tom, že kôň má podobný chôdzový mechanizmus ako človek, z čoho využívame stimuly, ktoré sa prenášajú na dieťa a nervový systém dieťaťa to „spracováva“ v mozgu ako novú informáciu a vysiela spätnú reakciu do svalov, ktoré reagujú na novú informáciu už z vlastného „centra“.

Koník ako trenažér
V jednoduchosti koník funguje ako trenažér pre dieťa, kde si jeho mozog opakovaním zafixuje chôdzový mechanizmus.
Intenzita a dĺžka liečby je veľmi individuálna.
Z mojich skúseností je vhodné ak sa chodí 2-3-krát do týždňa po 20 až 30 minúť.
Ale nie je vylúčené, ak je možnosť (hlavne finančná) chodiť aj 6-krát v týždni.
Efekt treba očakávať tak po 2-3 mesiacoch neprerušovanej liečby.
No, ak budete chodiť aj raz do týždňa, tak je to pre vaše dieťa efekt aspoň po psychickej stránke.

Nevyhnutné podmienky
Takže, aby to bolo na odbornej úrovni musia byť splnené tieto podmienky:
Liečbu doporučuje detský neurológ a tiež potrebujeme kópiu lekárskej správy od detského lekára/najlepšie nálezy od narodenia, podľa závažnosti ochorenia/, ideálne je aj odporúčanie od rehabilitačného lekára a ten stanovuje rehabilitačný plán.

Teraz nastupuje:
fyzioterapeut = hipoterapeut + hipológ (musia mať absolvovaný hipoterapeutický kurz,
u hipológa =perfektný jazdec + kurz učiteľ jazdy).

Vzhľadom k tomu, že pri DMO môže byť aj mentálne postihnutie, tak tento team, ak je to možné, dopĺňa aj špeciálny alebo liečebný pedagóg.
Taktiež vysoké nároky sa kladú na koňa. Musí byť v 1000% zdravotnom stave. (skúste si sadnúť na bicykel, kde budú mať kolesá osmičku, budú chýbať špice, tak to bude pre Vás trápenie a nie pohoda)…
To isté platí, ak kôň je „vyradený“ z predchádzajúcej činnosti, z akéhokoľvek dôvodu.
Dieťa musí byť poistené proti úrazu (sú už poisťovne, ktoré poistia aj „rizikové“ deti) a ak to diagnóza nevylučuje, tak aj očkovanie proti tetanu.

Čo je hippoterapia

Ako reagovala naša Katka na koníky?
Dieťa bývalo v pohode celý čas kým sa vozilo. Akonáhle koník zastal, tak sa Katuška ozývala. Nechcela aby koník stál. Museli sme sa pohybovať. Keď sme šli domov tak sa jej nepáčilo. Chcela sa voziť.

 

Pomohlo jej to?
No tak to je dosť ťažká otázka. Určite reagovala viac na okolie, no aj bola voľnejšia, kľudnejšia.

Prečo sme chodili len občas na hipoterapiu?
Lebo vždy, keď sme tam mali ísť, tak ráno Katka mávala kŕče.
No a po epileptických záchvatoch sa nesmie a voziť sa na koníkoch, lebo to by ešte viac zhoršilo zdravotný stav. Je tam aj riziko pádu.

 

Viac o Katke bojovníčke sa dočítate tu.

 

Rubrika – Terapie

Facebook: Spolu to zvládneme – Burko

 

Kontakt

Meno a priezvisko(Povinné)