Animoterapeutické centrum Physio Canis

PHYSIO CANIS - moderná všestranná canisterapia

Rehabilitačné centrum spojené s canis terapiou. Veľmi zaujímavá kombinácia.
Vyspovedala som pani Bátoryovú, ktorá je zakladateľkou tohto centra.

Čo vás viedlo k rozhodnutiu založiť centrum? 
Rok 2020 priniesol aj do našej organizácie nečakané situácie. Úplne sme stratili kontakt s našimi zmluvnými zariadeniami, do ktorých sme dochádzali návštevnou formou. Na druhej strane nás táto situáciu prinútila konať a adaptovať sa.

Všetko sa v živote pre niečo deje. A tak sme prijali rýchle rozhodnutie. Z nevyhovujúcich priestorov sme sa presťahovali do bezpečnej „covidovej bubliny“. Dali sme dokopy tím, zložený z fyzioterapeutiek, canisterapeutov a uviedli sme do prevádzky ambulantné terapeutické centrum.

 

Pre koho je vhodné toto centrum?
Pomáhame deťom a mládeži s detskou mozgovou obrnou, ale aj s inými ochoreniami centrálneho alebo periférneho nervového systému, genetickými ochoreniami, pre deti s poruchou autistického spektra, ktoré prišli o možnosť sociálnych terapií.

Čo môžu klienti očakávať, keď prídu do vášho centra?
Ponúkame individuálne terapie – súbory cvičení s fyzioterapeutkou (manuálne terapie, cvičenie v antigravitačných závesoch, cvičenie v kladkových systémoch, masáže, oxygenoterapiu, kraniosakrálnu terapiu) všetko s možnosťou prepojenia so špeciálnym psom.  Podľa veku dieťaťa a jeho celkového psychomotorického vývoja vieme nastaviť ambulantné terapie v dĺžke jednej až 3 hodín. To znamená, že dokážeme poskytovať aj intenzívne terapie.

Klienti u nás môžu očakávať spolu so svojimi rodičmi individuálny prístup, spoločné stanovovanie terapeutických cieľov, poradenstvo.

Sme výnimoční najmä tým, že naše fyzioterapeutky pracujú v tesnom prepojení s canisterapeutickým tímom, dieťa má prepojené cvičenie so zážitkom so psom. Dokážeme tak akcelerovať výkon dieťaťa, znížiť jeho strach z cvičenia, nevôľu, neochotu spolupracovať. Pes je výrazným motivátorom a odmenou pre dieťa. Zvyšuje účinok cvičení pôsobením na neurohumorálnu sústavu tela dieťaťa. Deti sa k nám tešia a my sa tešíme na ne. Takto metodicky postavené centrum nie je nikde na Slovensku.

 

 

Možno nie každý je naklonený takémuto druhu rehabilitácie, ale my ani nie sme určení všetkým. Máme svoju kapacitu – ktorú určujú práve psy. Preto vítame rodiny, ktoré vidia, že ich dieťa či mladý dospelý inklinuje k zvieratám, možno ani nemá možnosť, aby ich choval, bol s nimi v tesnom kontakte – a chcú túto inovatívnu metodiku vyskúšať. A verte, nie je to len o polohovaní a hre so psom.

Garantujeme absolútny hygienicko – epidemiologický bezpečnostný protokol, ktorého sme tvorcami. Znamená to, že sme vytvorili predpis, čo všetko má canisterapeut sledovať u svojho psa, čo všetko musí robiť, aby jeho pes nebol epidemiologickým rizikom pre dieťa so zníženou imunitou. Sme jediná organizácia, ktorá má od roku 2019 oficiálne povolenie na vstup do nemocníc na lôžkové oddelenia.

 

S akými pocitmi odchádzajú? Viem, že to by bola otázka pre nich, no pýtam sa to Vás.
Pre nás v Physio Canis je veľmi dôležité, ak poznáme postoj rodiča k našej práci a ak máme jeho dôveru, aby sme spoločne ten postoj formovali. Nie každý prichádza k nám s tým, že vie, čo má očakávať alebo, naopak, má skúsenosť s canisterapiou, ktorá ho až tak neohúrila, aby za ňu platil. To je proste daň za to, že táto pomáhajúca profesia nie je etablovaná v legislatíve SR, vykonávajú ju rôzne tímy na rôznej úrovni.

Našou snahou je, aby sme im ukázali spektrum možností a následne, aby sme spoločne našli to najlepšie riešenie pre ich dieťa. Lebo to rodič potrebuje.

Aj my, aj rodičia, aj naše psy však potrebujú cítiť, že sa dieťa alebo mladý dospelý u nás cíti v pohode, je spokojný, vidíme, že napreduje, že to, čo sme si spoločne predsavzali, aj plníme.

 

Čo cítite Vy, keď vidíte úsmevy na tvárach ľudí, ktorým ste pomohli alebo keď čítate pozitívne recenzie?
Keď vidíme, teraz v tomto období veľkej sociálnej izolácie, že deti a rodičia odchádzajú od nás s úsmevom, sme radi. A v duchu si vždy pripomenieme, že máme pred sebou ešte jeden veľký cieľ – vybudovať terapeutické centrum v krásnom prostredí neďaleko Žiliny, kde bude okrem dobre vykonanej rehabilitácie pre deti a rodičov vytvorené aj prostredie na oddych a prechádzku. Projekt animoterapeutického centra Physio Canis v Žiline  – Kotrčinej Lúčke je predstavený aj na stránke www.physiocanis.sk.

Krok za krokom za týmto snom ideme. Ak potom budeme čítať pozitívne reakcie, bude to úspech. Teraz sme stále na ceste, na správnej, ale dlhej ceste k cieľu.Napĺňa Vás táto práca? Alebo je to poslanie?

Myslím, že môžeme hovoriť o poslaní, o možnosti pomáhať tým, ktorí to potrebujú a robiť to zaujímavo a netradične, s pomocou našich psov. Máme s manželom šťastie, že sa tomu môžeme venovať. Život je plný zvláštnych náhod. Keby nebolo nášho psa Mišana, asi by nebolo o čom písať v tomto článku. Využili sme šancu a bolo to veľmi správne rozhodnutie.Ako sa môžu záujemcovia s Vami spojiť? Čo musia spĺňať, aby mohli k Vám chodiť?
Stačí, ak nás kontaktujú a dohodnú si prvú bezplatnú konzultáciu. Všetky kontakty sú na www.physiocanis.sk

Kontakt na Vás

Ľubica Bátoryová, www.physiocanis.sk

PHYSIO CANIS, o.z. Žilina, Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

 

Rubrika – Terapie

Facebook: Spolu to zvládneme – Burko

 

Kontakt

Meno a priezvisko(Povinné)