Aktivity nášho občianskeho združenia v roku 2014

Aktivity nášho občianskeho združenia v roku 2014

Rok 2014 bol v znamení stretávania sa rodičov s deťmi inak obdarenými.
V časopise Inak obdarení sme priebežne písali o aktivitách nášho OZ.
Bol to zaujímavý úsek životných skúseností a rôznych zážitkov.

Spájali sme sa v duchu: „Všetko sa dá zvládnuť spoločnými silami“.
Mamičky si navzájom vymieňali skúsenosti, vedeli sa podporiť a povzbudiť.

 

 

Predstavenie OZ Burko v časopise Inak obdarení

 

inak obdarení

 

Kontakt

Meno a priezvisko(Povinné)

 

Viac informácií na našom webe nájdete aj tu.

FB: Stránka Spolu to zvládneme – Burko