Zvislá schodisková plošina od firmy SPIG pomáha aj v zariadení sociálnych služeb v „IPEĽ“ Leľa

„IPeĽ“ ZSS Leľa poskytuje sociálne služby 70 prijímateľom. Prijímatelia sú ubytovaní v dvoch pavilónoch. V hlavnom pavilóne je ubytovaných 50 prijímateľov, na prízemí budovy 23 prijímateľov a na poschodí 27 prijímateľov

 

 

Archív článkov z časopisu Inak obdarení Júl – August – September 2018Júl - August - September - 2018

 

Informačný portál Inak obdarení čitajte tu.