Životné minimum sa zvýšilo o 2,5%

Životné minimum sa aj tento rok zvýšilo. Jeho suma sa pre prvú plnoletú fyzickú osobu zvýšila na 210,20 eura, pre druhú plnoletú fyzickú osobu na 146,64 eura a pre nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa na 95,96 eura mesačne. Životné minimum, ako aj príspevky a dávky naň naviazané stúpli o 2,5%.

Sumy životného minima sa upravia nasledovne:
• jedna plnoletá fyzická osoba – 210,20 eura
• ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba – 146,64 eura
• zaopatrené neplnoleté dieťa a nezaopatrené dieťa – 95,96 eura
Životné minimum sa upravuje k 1. júlu daného roku, avšak dávky naň naviazané sa upravia buď k júlu 2019 alebo k januáru 2020 v závislosti od toho, ako úpravu tej – ktorej dávky, príspevku, stanovuje príslušná legislatívna norma.
Zdroj: Internet