Výsledky para plavcov PK DOLPHINS Bratislava 2017

Preteky v tomto roku sa niesli v duchu plnenia limitov na majstrovstvá sveta, ktoré sa budú konať koncom roka v Mexiku. XV. POHÁREK 2017, Karlovy Vary Už tradične chodíme na preteky do Karlových Varov, kde začíname pretekársku sezónu. V dňoch od 31.3.2017 do 2.4.2017 sa v Karlových Varoch konal už 15. ročník plaveckých pretekov POHÁREK.

V tomto roku sa prihlásilo 126 pretekárov, z  toho 74 v  mužských a 52 v ženských kategóriách, ktorí reprezentovali celkom 17 športových klubov, z  toho 13 českých, tri slovenské kluby a jeden plavec z Nemecka. Na konci pretekov bolo už tradičné vyhodnotenie najmladších plavcov do 10 rokov, žiaci vo veku od 11 do 14 rokov, juniori vo vedu od 15 do 18 rokov a veková kategória seniorov, všetky vekové kategórie spolu bez rozdielu pohlaví, teda muži a ženy.
Tatiana BLATTNEROVÁ, S11, SB11, SM11 – štartovala v troch 50m disciplínach. V hodnotení dvojboja v juniorskej kategórii skončila na druhom mieste ziskom 1  070 bodov z celkového počtu 20 pretekárov bez rozdielu pohlavia a získala striebornú medailu. V hodnotení dvojboja v  seniorskej kategórii skončila na treťom mieste z celkového počtu 114 pretekárov bez rozdielu pohlavia a naša Tatiana v tejto silnej konkurencii získala bronzovú medailu. Zo slovenských účastníkov bola najúspešnejšou pretekárkou a získala jednu zlatú medailu, 4 strieborné a jednu bronzovú medailu.
Katarína CHUDÁ, S13, SB13, SM13 – štartovala vo všetkých 50m disciplínach a v disciplíne 100m polohové preteky. Žiacku kategóriu v  hodnotenom dvojboji vyhrala s  veľkým náskokom pred druhým pretekárom rozdielom 464 bodov so ziskom 873 bodov a  získala tak zlatú medailu. V hodnotení dvojboja v seniorskej kategórii sa umiestnila na veľmi peknom siedmom mieste z celkového počtu 114 pretekárov bez rozdielu pohlavia. Zo slovenských účastníkov bola druhou najúspešnejšou pretekárkou so ziskom jednej zlatej medaily a jednej bronzovej medaily.
Adam RIEČIČIAR, S5, SB4, SM5 – štartoval v  troch 50m disciplínach – 50m znak, 50m prsia a  50m v.sp. V hodnotení dvojboja v seniorskej kategórii skončil na 45. mieste za body v disciplínach 50m prsia a 50m znak so ziskom 344 bodov z celkového počtu 114 pretekárov bez rozdielu pohlavia.
Erik BIRKUŠ, S8, SB7, SM8 – štartoval v troch 50m disciplínach – 50m znak, 50m prsia a  50m v.sp. V  hodnotení dvojboja v seniorskej kategórii skončil na 74. mieste za body v disciplínach 50m prsia a 50m v.sp. so ziskom 210 bodov z celkového počtu 114 pretekárov bez rozdielu pohlavia.
Anna GETTLEROVÁ, S8, SB7, SM8 – štartovala v  troch 50m disciplínach – 50m znak, 50m prsia a 50m v.sp. V hodnotení dvojboja v seniorskej kategórii sa umiestnila na 75. mieste so ziskom 209 bodov v disciplínach 50m prsia a 50m znak z celkového počtu 114 pretekárov bez rozdielu pohlavia. V hodnotení klubov sme sa umiestnili na 5. mieste so ziskom 1 314 bodov, pretože sme neplávali štafety, nakoľko sme boli len piati a postihnutia boli telesné a zrakové, pri ktorých kombinácia postihnutí nie je možná. Celkom sme získali dve zlaté medaily, štyri strieborné a dve bronzové medaily, čím sme boli najúspešnejšími účastníkmi zo Slovenska.Plavecké preteky VC Primátora mesta Trenčín zdravotne znevýhodnenej mládeže 2017, 
2. Majstrovstvá Slovenska v  plávaní mládeže s Downovým syndrómom Dňa 6. mája 2017 sa konali plavecké preteky VC Primátora mesta Trenčín zdravotne znevýhodnenej mládeže 2017 a 2. Majstrovstvá Slovenska v  plávaní mládeže s Downovým syndrómom v  Trenčíne. Pretekov sa zúčastnilo 5 klubov z  Českej republiky, jeden z  Poľska, jeden z Rakúska a 35 klubov zo Slovenska, spolu sa pretekov zúčastnilo viac ako 100 pretekárov. Preteky sa konali v 25m bazéne. Z nášho klubu sa pretekov zúčastnili 6 plavci a to: Erik Birkuš, Tatiana Blattnerová, Katarína Chudá, Jadranka Marić, Adam Riečičiar a Marek Sloboda. Ako doprovod boli rodičia manželia Blattnerovci a Slobodovci, p. Birkuš, Daniela Barbušová a Larisa Jarembáková ako športový psychológ. Daniela Šipošová bola vedúcou výpravy.


Petržalka – Staň sa súčasťou 12-hodinového plaveckého maratónu 

Mestská časť Bratislava-Petržalka prišla pri príležitosti jubilejného 20. ročníka s  úplne novým podujatím, ktorým odštartovala tradičný multižánrový päťtýždňový festival Dni Petržalky 2017. Odohrával sa v priestoroch prvej petržalskej verejnej plavárne, kde plavci všetkých vekových kategórií plávali 12-hodinovú plaveckú štafetu. Plavci z nášho klubu sa rozhodli podporiť túto peknú aktivitu Petržalky a boli plávať v sobotu doobeda. Boli to títo plavci: Tatiana Blattnerová, Katarína Chudá, Jadranka Marić, Marek Sloboda, poslední traja bývajú v Petržalke a naša bývalá členka, Petržalčanka Linda Ferenceyová. V tejto plaveckej aktivite nás ešte podporili brat Katky Chudej – Miško a otec Mareka Slobodu Milan. Doprovod robili rodičia – mama Tatiana Blattnerovej, Jadranky Marić a Mareka Slobodu, obaja rodičia Katky Chudej, Andrea Gunesch a trénerka Daniela Šipošová

LC Pezinok Bozin – Deň bez bariér 
Dňa 27.5.2017 od 10:00 hod. do 14:00 hod. sa v priestoroch Základnej školy Fándlyho č. 11 v Pezinku v spolupráci s Lions klub Bozin Pezinok a mestom Pezinok konal Deň bez bariér. Cieľom Dňa bez bariér bola integrácia handicapovanej mládeže pomocou športových a  voľnočasových aktivít do života intaktných ľudí a  zvyšovať povedomie ľudí o  eliminácii predsudkov voči postihnutým. Cieľovou skupinou tohto podujatia plného športu a voľnočasových náučných aktivít boli deti, mládež so zrakovým, mentálnym a iným zdravotným postihnutím. V  rámci prezentácie Slovenskej asociácie zrakovo postihnutých športovcov sme prezentovali našich členov – zrakovo-postihnutých para plavcov – Karinu PETRIKOVIČOVÚ, Tatianu BLATTNEROVÚ a  Mareka SLOBODU spolu s rodičmi – Katarínou Blattnerovou a Miriam a Milanom Slobodovcami, ktorí im robia tapperov a s trénerkou Danielou Šipošovou.

Otvorené XXII. Majstrovstvá ČR v plávaní telesne postihnutých, Brno 2017
V dňoch od 2.6.2017 do 4.6.2017 sa konali otvorené XXII. Majstrovstvá ČR v plávaní telesne postihnutých v Brne, ktorých sa zúčastnili para plavci z Rakúska, Ruska, Slovenska a domáci pretekári. Slovensko reprezentovali z nášho klubu para plavci Erik Birkuš, Tatiana Blattnerová, Katarína Chudá, Jadranka Marić, Karina Petrikovičová, Adam Riečičiar a Marek Sloboda, doprovod – asistenti a tapperi – tvorili pp. Daniela Barbušová, Katarína Blattnerová, Katarína Chudá, Katarína Marić, Stanislav Riečičiar, pp. Larisa Jarembáková – športový psychológ a  fyzioterapeut a Daniela Šipošová vo funkcii trénera.

BIRKUŠ Erik, S8, SB7, SM8 – boli to jeho prvé veľké medzinárodné preteky. Štartoval v piatich disciplínach a vytvoril si východiskové osobné rekordy, pretože prvýkrát pretekal v  50m bazéne. V hodnotení dvojboja vo vekovej kategórii juniorov skončila na 17. mieste z počtu 20 pretekárov. V  hodnotení dvojboja OPEN skončil na 72. mieste zo 117 pretekárov.
BLATTNEROVÁ Tatiana, S11, SB11, SM11 – štartovala v piatich disciplínach, kde získala jednu zlatú medailu, jednu striebornú a tri bronzové medaily. Svojimi výkonmi potvrdila svoju nomináciu na tohtoročné majstrovstvá sveta v Mexiku. V hodnotení dvojboja bez rozdielu pohlaví vo vekovej kategórii juniorov skončila na treťom mieste z 20 pretekárov. V hodnotení dvojboja OPEN skončila na 9. mieste zo 117 pretekárov, čo bolo druhé najlepšie umiestnenie slovenského para plavca.
CHUDÁ Katarína, S13, SB13, SM13 – preteká len od mája minulého roka a už dokazuje, že s ňou treba v budúcnosti vážne počítať. Z piatich štartov si zaplávala štyri osobné rekordy a  získala jednu bronzovú medailu a umiestnila sa na jednom 4. mieste. V hodnotenom dvojboji sa vo vekovej kategórii žiakov umiestnila na veľmi peknom druhom mieste z  11. pretekárov. V hodnotení dvojboja OPEN bez rozdielu pohlaví skončila na 19. mieste zo 117 pretekárov, čo bolo tretie najlepšie umiestnenie slovenského para plavca.
MARIĆ Jadranka, S9, SB8, SM9 – štartovala v piatich disciplínach a získala jednu bronzovú medailu, druhé najlepšie umiestnenie bolo 5. miesto v  disciplíne 100m znak. V hodnotení dvojboja OPEN bez rozdielu pohlaví sa umiestnila na 23. mieste zo 117 pretekárov, čo bolo štvrté najlepšie umiestnenie slovenského reprezentanta.
PETRIKOVIČOVÁ Karina, S13, SB13, SM13 – štartovala v  piatich disciplínach. Získala jednu zlatú a jednu striebornú medailu a umiestnila sa dvakrát na 4. mieste. V hodnotení dvojboja OPEN bez rozdielu pohlaví sa umiestnila na 7. mieste zo 117 pretekárov, čo bolo najlepšie umiestnenie slovenského para plavca na týchto pretekoch.
RIEČIČIAR Adam, S5, SB4, SM5 – štartoval v piatich disciplínach. V hodnotení dvojboja OPEN bez rozdielu pohlaví sa umiestnil na 64. mieste zo 117 pretekárov.
SLOBODA Marek, S11, SB11, SM11 – štartoval v piatich disciplínach. V  disciplíne 50m v.sp. zaostal za osobným rekordom 6 stotín sekundy. V hodnotení dvojboja bez rozdielu pohlaví vo vekovej kategórii juniorov skončil na 11. mieste z 20 pretekárov.

V hodnotení dvojboja OPEN bez rozdielu pohlaví skončil na 37. mieste zo 117 pretekárov. Naši para plavci získali celkom 2 zlaté medaily, 2 strieborné a 5 bronzových medailí, v dvojboji vo vekovej kategórii sme mali druhé miesto, v kategórii juniorov nám patrilo tretie miesto.
V súťaži OPEN sme v prvej desiatke mali dvoch zástupcov. Reprezentantky, Karina Petrikovičová a  Tatiana Blattnerová, ktoré sú v  príprave na MS do Mexika, potvrdili svoju výkonnosť, ale nesklamali ani ostatní naši para plavci

31. ročník IDM v Berlíne 
V dňoch od 5.7.2017 do 10.7.2017 sa konali otvorené majstrovstvá Nemecka v Berlíne, na ktorých sa zúčastnilo 135 klubov z  52 štátov z celého sveta.
Pretekov sa zúčastnilo 610 pretekárov, celkom bolo 4  003 štartov. Preteky mali veľmi vysokú úroveň, ktorá sa kvalitou veľmi priblížila svojimi výkonmi majstrovstvám sveta.

Slovenskú republiku reprezentovali zástupcovia SPV z dvoch klubov, dvaja plavci z Nových Zámkov s doprovodom, z nášho klubu to boli šiesti plavci: Tatiana Blattnerová, Katarína Chudá, Jadranka Marić, Karina Petrikovičová, Adam Riečičiar a Marek Sloboda a doprovody: Katarína Blattnerová, Katarína Chudá, Helena Riečičiarová, Milan Sloboda a Larisa Jarembáková, športový psychológ. Vedúcou výpravy bola Daniela Šipošová. Plavci Tatiana Blattnerová, Katarína Chudá, Karina Petrikovičová a Marek Sloboda si zaplávali osobné rekordy aspoň v  jednej disciplíne. Tatiana Blattnerová ako jediná z  výpravy si vyplávala jednu striebornú a jednu bronzovú medailu v svojej skupine postihnutia. V disciplínach 100m v.sp. a 50m v.sp. sa dostala do Jugend finále a v dvoch disciplínach bola náhradníčkou do Jugend finále. Dvakrát do Jugend finále bola náhradníčkou i  Katarína Chudá, ktorá si zaplávala najviac osobných rekordov. Plavci Jadranka Marić a Adam Riečičiar si tento raz nezaplávali osobné rekordy, pretože Adam sa dlhodobo pripravoval na maturitu, ale aj tak sa v disciplíne 100m prsia tesne priblížil k  času, ktorý vlani znamenal limit účasti na ME. Jadranka Marić je tesne po chorobe, čo sa podpísalo na jej výsledkoch.

GRANTOVÝ PROGRAM SOV UKÁŽ SA! 
Nadácia Slovenského olympijského výboru spúšťa nový grantový program UKÁŽ SA! ktorého cieľom je podporiť mladých talentovaných športovcov s prihliadnutím na ich športové výsledky a elimináciu sociálnych rozdielov. Do programu sa mohli zapojiť mladé športové talenty vo veku od 12 do 18 rokov, ktoré vynikajú v niektorom športe, nachádzajú sa v nepriaznivej sociálnej situácií, alebo potrebujú finančnú podporu na rozvoj svojej športovej kariéry. Až 116 mladých talentovaných športovcov sa zapojilo do druhého ročníka grantového programu UKÁŽ SA!, v ktorom Nadácia Slovenského olympijského výboru prerozdelí až 30-tisíc eur. Na zasadnutí Správnej rady nadácie vybrala odborná komisia zložená zo zástupcov Nadácie SOV a ambasádorov projektu zo všetkých prijatých žiadostí TOP 12 žiadateľov, ktorí zabojovali o hlasy verejnosti prostredníctvom internetového hlasovania na stránke www.nadaciasov.sk. Náš klub prihlásil do tejto súťaže talentovanú Tatianu BLATTNEROVÚ, ktorá je v príprave na tohtoročné majstrovstvá sveta seniorov v Mexiku a táto finančná podpora by jej veľmi pomohla, pretože zo svojho rozpočtu musí financovať aj tapperov (signalizátorov na obrátkach). Nakoniec skončila na veľmi peknom 6. mieste medzi zdravými športovcami z celého Slovenska a získala sumu 2 500 € na prípravu. EUROPEAN PARA YOUTH GAMES 2017, Italy V dňoch od 9.10.2017 do 15.10.2017 sa konali v talianskom Janove

EUROPEAN PARA YOUTH GAMES 2017 (Európske para hry mládeže 2017). 
Štartovalo sa vo viacerých športoch. Slovenský paralympijský výbor vyslal na tieto hry talentovaných mládežníkov v športoch: boccia, stolný tenis a para plávanie. V para plávaní boli dvaja zástupcovia, členovia nášho klubu a to Katarína CHUDÁ a Marek SLOBODA. Doprovod robili dvaja tapperi, ktorí boli súčasne aj osobní asistenti a to Katarína Chudá a Milan Sloboda. Vo funkcii trénera a tappera bola s nimi Daniela Šipošová. Katarína Chudá štartovala v šiestich disciplínach a to 100m znak ,100m motýlik, 100m v.sp., 400m v.sp., 100m prsia a 200m polohové preteky. Získala celkom štyri bronzové medaily. Marek Sloboda štartoval v disciplínach 100m znak, 100m v.sp., 400m v.sp. a  100m prsia. Raz sa umiestnil na 3. mieste a dvakrát bol štvrtý.

Daniela Šípošová

 

Archív článkov z čísla December 2017 – Január 2018

Archív článkov z čísla December 2017 - Január 2018

 

Informačný portál Inak obdarení čítajte tu.