Vianočný príspevok k dôchodku sa zdvojnásobí

Vianočný príspevok k dôchodku bude v tomto roku dvojnásobný a jeho maximálna výška dosiahne 200 eur. Nárok na maximálnu sumu vianočného príspevku majú aj naďalej tí dôchodcovia, ktorých suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je najviac v sume životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, v tomto roku to predstavuje 210,20 eura.


Okrem zdvojnásobenia sumy vianočného príspevku sa rozširuje okruhu dotknutých osôb prostredníctvom zvýšenia hranice nároku na príspevok z pôvodnej úrovne 60 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve na 65 %. To znamená, že v tomto roku bude horná hranica nároku na vianočný príspevok vo výške 658,50 eura a získa ho tak viac dôchodcov. Vyplýva to z novely zákona o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku, ktorú schválili poslanci.

Spôsob určenia výšky príspevku je solidárny, čím nižší dôchodok, tým vyšší príspevok. Pri dôchodku napríklad 250 eur dostane dôchodca vianočný príspevok vo výške 185,60 eura, čo predstavuje zvýšenie oproti minulému roku o 92, 80 eura. Pri 300 eurovom dôchodku to bude 167,60 eura namiesto vlaňajších 83,80 eura a napríklad pri 400 eurách si tí skôr narodení prilepšia o 131,60 eura. Ak dôchodok dosiahne 658,50 eura, vianočný príspevok bude vo výške 13 eur.
Vianočný príspevok sa vypláca v období mesiaca december počas poberania dôchodku vo výplatnom termíne. Sociálna poisťovňa ho vyplatí automaticky, o jeho výplatu nebude potrebné žiadať.

Zdroj: MPSVR

https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/vianocny-prispevok-k-dochodku-zdvojnasobi.html

 

Archív článkov z čísla Október-November-December 2019 nájdete tu. 

 

Články nájdete aj tu