V jej očiach vidím vďačnosť

V mene rodiny Štiblárovcov sa chcem poďakovať všetkým, ktorí pomohli a prispeli peniažkami na kúpu auta. Všetkým čitateľom a darcom chcem touto cestou oznámiť, že auto už kúpili.
Boli nútení zakúpiť auto čo najskôr. Vyzbieraná suma nestačila na kúpu auta. Preto si zobrali úver 7000 €. Splácať budú 4 roky. No sú šťastní, že nemusia byť odkázaní na požičiavané auto.

Ak by mal niekto záujem pomôcť tejto rodine so splácaním úveru, alebo na zakúpenie pomôcok, ktoré uľahčia kvalitu života číslo účtu nájdete pod článkom.


Veronika je moje prvorodené dieťa. Od narodenia je z nej veľká bojovníčka. Hneď po pôrode sa zdalo, že to bude krásne zdravé dieťatko. No na druhý deň jej začali problémy s dýchaním. Lekári okolo nej behali, ponapájali na prístroje a začal boj.

Nedostatkom kyslíka začali odumierať bunky v mozgu.

A to sa odzrkadlilo na jej zdravotnom stave. Postupne pribúdali diagnózy v lekárskom zázname. DMO bol náš strašiak. Musela som si zvykať na to, že mám dieťa, s ktorým budem často navštevovať odborných lekárov.

Bezmocnosť, beznádej a neistota ma sprevádzajú dennodenne už 28 rokov.


Mám dieťa, ktoré nepovie slovíčko, ktoré sa samé neotočí, nesadne si, neochutná sladkosť ústami. Nikdy mi nepovie slovko MAMA. No ale ani nikdy neodvrkne, nebude sa netúlať, nerobí zlo. Práve naopak je to môj anjel na zemi.

V jej očiach vidím vďačnosť za to, že sa o ňu starám, pomáham jej pri každodenných činnostiach  nepretržite celých 24 hodín.

Odsávam ju z tracheostomie, kŕmim striekačkami cez PEG, polohujem, ratujem pri epileptických záchvatoch. Pomáham pri vyprázdňovaním, s ktorým má neustále problémy, keďže je ležiaca.

Je veľmi trpezlivá a odvážna. Plače len vtedy, ak ju niečo trápi. Z mimiky tváre viem vyčítať čo ju asi bolí, no veľa krát je to len hádanie, keďže mi nevie ukázať alebo povedať.
Vydýchnem si vtedy, keď zbadám záblesky úškrnu a následne úsmev na tvári, a to viem, že je spokojná.

Doteraz sme žili v ústraní, v skromnosti a s pokorou sme prijímali všetko čo život prinášal.
Nezvykli sme žiadať o pomoc, nepýtali sme od sponzorov peniaze ….

 

Z celého srdca vopred ďakujeme za POMOC.

Janka Štblárová mamina bojovníčky Veroniky

 

Kontakt:

email: stiblarova.j@gmail.com
t.č. 0907 840 986

číslo účtu: SK76 0200 0000 0033 4722 3557

 

Iveta Bartalová, predsedníčka OZ Spolu to zvládneme – Burko:
Janku a Veroniku poznám od roku 2012. Veronika je o štyri roky staršia od mojej Katky. Diagnózy rovnaké …

 


 

Chcete darovať 2% z dane Veronike Štiblárovej?

Ak áno postupujte takto

Zamestnanec /DP si nepodávate sám, ale Vám ho robia v práci/

Do 15. 2. 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň, zároveň ho informujte o úmysle poukázať 2% z dane a požiadajte o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov za rok 2023;

Na potvrdení sú potrebné okrem Vašich údajov – dátum zaplatenia a výška dane, z ktorej vypočítate:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, iba v prípade, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali. (aj v inej organizácii, nemusí to byť prijímateľ 2%)

Na základe údajov z Potvrdenia o zaplatení dane vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby v roku 2023.
Originály treba odovzdať do 30.4.2024 na daňový úrad.

Tlačivo na stiahnutie:

Vyhlásenie o poukázani podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby – na stiahnutie

Nezabudnúť:

  • urobiť kópiu Vyhlásenia
  • napísať na kópiu meno Veronika Štiblárová

 

 

SZČO, PO, FO / ktoré si podávajú samé Daňové priznanie, t.j. údaje, ktoré uvedú v daňovom priznaní v príslušných Oddieloch, podľa typu DP:

Obchodné meno (názov): Spolu to zvládneme – Burko, občianske združenie
IČO:  42313236

Daňové priznania sa podávajú na daňový úrad do 31.3.2024

Nezabudnúť:

  • urobiť kópiu tej strany v daňovom priznaní, kde sú údaje nášho OZ a suma.
  • napísať na kópiu meno Veronika Štiblárová

Kópie môžete odovzdať mamičke alebo rovno nášmu OZ na emailovú adresu burko@burko.sk 

 

Viac príbehov s podobným osudom nájdete tu. 

Naše občianske združenie má stránku na FB, klik tu.

 


V prípade akýchkoľvek otázok nám napíšte

Kontakt

Meno a priezvisko(Povinné)