Ukončenie roka 2016 a štart do roku 2017

Na záver roka sme sa zúčastnili ešte dvoch medzinárodných pretekov – pretekovo Viedni a pretekov v Prahe. Rok sme ukončili už tradične domácimi hravými pretekmi v klube.

38. Wiener Landesmeisterschaften Schwimmen für Menschen mit Behinderung, Viedeň, AUT, 5. Wiener Jugendmeisterschaft, 1. Wiener Seniorenmeisterschaft SCHWIMMEN 

Dňa 6.11.2016 sa konali vo Viedni v názve správy uvedené preteky a dostali pozvánku len plavci z PK TZPŠ DOLPHINS v Bratislave. Pretekov sa zúčastnili plavci z celého Rakúska všetkých postihnutí z ôsmych klubov, spolu 55 plavcov.
Za nás štartovali Tatiana Blattnerová, Katarína Chudá, Jadranka Marić, Adam Riečičiar a Marek Sloboda.
Nutní sprievod tvorili rodičia, ktorí boli súčasne tappermi, osobnými asistentmi i vodičmi. Do výpravy patrili aj Larisa Jarembáková – športový psychológ, Daniela Barbušová, – trénerka a  Daniela Šipošová – trénerka a  vedúca výpravy. BLATTNEROVÁ Tatiana, S11, SB11, SM11 – štartovala v  siedmych disciplínach, zaplávala si jeden osobný rekord a získala 4 zlaté medaily a tri strieborné medaily. CHUDÁ Katarína, S9, SB8, SM9 – štartovala v ôsmych disciplí- nach, zaplávala si jeden osobný rekord a  získala 1 zlatú medailu a  štyri bronzové. MARIĆ Jadranka, S11, SB11, SM11 – štartovala v ôsmych disciplínach, zaplávala si jeden osobný rekord a  získala 1 zlatú medailu a  štyri bronzové. RIEČIČIAR Adam, S5, SB4, SM5 – štartoval v šiestich disciplínach, zaplával si jeden osobný rekord a získal 3 bronzové medaily. SLOBODA Marek, S11, SB11, SM11 – štartoval v siedmych disciplínach a zaplával si jeden osobný rekord. Získal 3 zlaté medaily, dve strieborné a jednu bronzovú medailu. Získali sme spolu 8 zlatých medailí, 10 strieborných a  bronzových medailí. V  celkovom bodovom ohodnotení sa v  kategórii žien umiestnila Tatiana Blattnerová na treťom mieste, keď na prvom mieste bola účastníčka PH v Riu. V seniorskej mužskej kategórii sa na treťom mieste umiestnil Marek Sloboda, keď na prvom mieste bol tiež účastník PH v Riu. V hodnotení TOP 10 bez rozdielu pohlavia sme mali hneď 4 zástupcov. Tatiana Blattnerová skončila na 4. mieste so ziskom 600 bodov, 5. miesto obsadila Jadranka Marić so ziskom 527 bodov, na 6. mieste skon- čila Chudá Katarína so ziskom 477 a  Marek Sloboda skončil na 9. mieste so ziskom 324 bodov.

STRAHOV CUP 2016 
Dňa 26.11.2016 sa konal v Aquacentre Šutka v Prahe už XXV. ročník plaveckých pretekov STRAHOV CUP, ktorého súčasťou bolo Finále Českého poháru 2016, ktorých sa zúčastnili plavci z klubov z Maďarska, Ruska, Ukrajiny, Srbska, Grécka, Spojených Arabských Emirá- tov, Litvy, Švédska, domáci pretekári a plavci zo slovenských klubov z Košíc, Humenného, Nových Zámkov a z nášho klubu. Pretekalo celkom 82 seniorov, 39 juniorov, 14 žiakov a 7 plavcov v najmladšej žiackej vekovej skupine, celkom pretekalo 142 plavcov. Z  nášho klubu sa pretekov zúčastnili plavci Tatiana Blattnerová, Katarína Chudá, Jadranka Marić, Karina Petrikovičová, Adam Rieči- čiar a  Marek Sloboda. Katarína Blattnerová, Miriam Slobodová a  Branislav Blattner bilo tappermi, Larisa Jarembáková – športový psychológ, Daniela Brabušová trénerka a Daniela Šipošová trénerka a vedúca výpravy. Karina PETRIKOVIČOVÁ, S13, SB13, SM13 štartovala v piatich disciplínach a umiestnila sa dvakrát na prvom mieste, raz na druhom, piatom a ôsmom mieste.
V celkovom hodnotení dvojboja vo vekovej kategórii seniorov bez rozdielu pohlaví umiestnila na 4. mieste z 82 štartujúcich pretekárov, čo je najlepšie umiestnenie slovenského zástupcu na týchto pretekoch v tejto vekovej kategórii. Tatiana BLATTNEROVÁ, S11, SB11, SM11 štartovala v piatich disciplínach po niekoľko mesačnej pauze (zlomenia, choroby) a  umiestnila sa na 3., 4. 5. a 7. mieste, v disciplíne 100m znak sa delila o 9. a 10. miesto s ruskou pretekárkou.
V celkovom hodnotení dvojboja vo vekovej kategórii žiakov bez rozdielu pohlaví sa umiestnila na 3. mieste zo 14 štartujúcich, čo bolo najlepšie umiestnenie plavca zo SR v  žiackej kategórii. Katarína CHUDÁ, S13, SB13, SM13 sa prvýkrát zúčastnila pretekov v  50m bazéne. Štartovala v piatich disciplínach a umiestnila sa na 5., 6., 8., 9. a  12. mieste, čo je veľký úspech na prvé preteky v 50m bazéne. Vytvorila si v každej disciplíne osobný rekord. V  celkovom hodnotení dvojboja vo vekovej kategórii žiakov bez rozdielu pohlaví sa umiestnila na 5. mieste zo 14 štartujúcich, druhé najlepšie umiestnenie zástupcu SR v tejto kategórii. Jadranka MARIĆ, S9, SB8, SM9 štartovala v  štyroch disciplínach, lebo bola práve po chorobe. Umiestnila sa na 6., 7., 9. a 13. mieste. I tak sa je podarilo v disciplíne 50m v.sp. zaplávať osobný rekord. V celkovom hodnotení dvojboja vo vekovej kategórii juniorov bez rozdielu pohlaví sa umiestnila na 15. mieste z  39 štartujúcich pretekárov, čo je najlepšie umiestnenie slovenského zástupcu na týchto pretekoch v juniorskej vekovej kategórii. Adam RIEČIČIAR, S5, SB4, SM5 štartoval v štyroch disciplínach po dlhšej pauze v tréningu zo zdravotných dôvodov. Pri jeho postihnutí sa odrazilo aj na výsledkoch, ale aj tak sa v disciplíne 50m znak umiestnil na peknom 10. mieste. Ďalej to boli umiestnenia na 30., 33. a 46. mieste. V celkovom hodnotení dvojboja vo vekovej kategórii seniorov bez rozdielu pohlaví sa umiestnil na 47. mieste z  82 štartujúcich pretekárov. Marek SLOBODA, S11, SB11, SM11 štartoval v piatich disciplínach. V disciplíne 100m znak si zaplával osobný rekord a umiestnil sa ešte dvakrát na 13. mieste, raz na 21. mieste a raz na 37. mieste.
V celkovom hodnotení dvojboja vo vekovej kategórii juniorov bez rozdielu pohlaví sa umiestnil na 24. mieste z 39 štartujúcich pretekárov, čo bolo druhé najlepšie umiestnenie slovenského zástupcu na týchto pretekoch v juniorskej vekovej kategórii.

Veselé vianočné plavecké preteky 
Už tradične, už po štyridsiaty raz, sme mali na záver kalendárneho roka vianočné preteky s  veselými disciplínami. Pretekáme vo veselých disciplínach, ako sú 25m vo dvojiciach – držanie sa jednou rukou pod pazuchou, 25m s  lyžičkou a  loptičkou – držanie lyžičky v zuboch a na nej stolnotenisová loptička, 25m v tme so zažatou sviečkou. Tí, ktorí aspoň trochu vidia, si vyskúšali plávanie s okuliarmi, s akými misia pretekať nevidiaci plavci. Každý účastník pretekov dostal certifikát účastníka. V tomto roku certifikáty spolu s vianočným balíčkom osobne odovzdal významný hosť – minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter PLAVČAN, ktorý zavítal medzi nás a pozrel sa, ako dokážu telesne a zrakovo postihnutí plavci šantiť i plávať vo vode. Na záver sme mali pohostenie, ktoré pripravili rodičia. Kalendárny rok 2016 sme takto ukončili všetci spolu a veselo.

Prvé preteky v roku 2017 
Katarína Chudá dvakrát s pohárom na pretekoch v Salzburgu V dňoch 3.3. až 4.3.2017 sme sa zúčastnili plaveckých pretekov v Salzburgu pod názvom Salzburger Landesmeisterschaft im Schwimmen für Behinderte 2017. Pre veľkú chorobnosť sa pretekov zúčastnili len štyria plavci a  to: Erik Birkuš, Anna Gettlerová, Katarína Chudá a Marek Sloboda. Cestovali sme troma autami, ubytovanie a stravovanie bolo na vlastné náklady. Ako osobní asistenti bolo rodičia Ľuba Gettlerová, Katarína Chudá, Marián Birkuš a Miriam Slobodová, ktorá bola aj vo funkcii tappera.
Ďalší potrebný doprovod robili Daniela Barbušová ako tapper, Larisa Jarembáková ako športový psychológ a  Daniela Šipošová ako tréner a  vedúca výpravy. Organizátori vyhlasovali výsledky podľa postihnutia pre domácich pretekárov a  potom boli výsledky OPEN, kde boli hodnotení aj naši plavci. Celkovo sme ako klub v disciplínach získali tri prvé umiestnenia, päť druhých miest a jedno tretie miesto v súťaži OPEN. Erik BIRKUŠ, S8, SB7, SM8 – boli to jeho prvé medzinárodné preteky. Štartoval v  piatich disciplínach a v zmiešanej štafete.

 

V disciplíne 100m prsia si zaplával nový osobný rekord, kde sa umiestnil na 14. mieste. V disciplíne 100m znak sa umiestnil na 5. mieste, v disciplíne 50m v.sp. sa umiestnil na 18. mieste, v disciplíne 100m v.sp. sa umiestnil na 11. mieste a  v disciplíne 50m znak na 9. mieste. Anna GETTLEROVÁ, S8, SB7, SM8 – štartovala v  piatich disciplínach a v zmiešanej štafete. Tiež si zaplávala osobný rekord v disciplíne 100m prsia, v ktorej sa umiestnila na 9. mieste. V  disciplíne 100m znak sa umiestnila na 5. mieste, v disciplíne 400m v.sp. bola štvrtá. V  disciplínach 50m v.sp. a 100m v.sp. sa umiestnila na 8. mieste. Katarína CHUDÁ, S13, SB13, SM13 – štartovala v šiestich disciplínach a v zmiešanej štafete. Zaplávala si šesť osobných rekordov a  za svoj výkon bola vyhodnotená ako najlepšia juniorka a získala pohár. V disciplínach 400m v.sp. 200m PP a 100m znak sa umiestnila na prvom mieste v skupine, v disciplínach 50m v.sp., 100m v.sp. a 100m prsia bola druhá. Vo vekovej kategórii seniorov obsadila druhé miesto a získala pohár hneď za účastníčkou PH z  Rakúska. Celkovo bola trikrát prvá a  trikrát druhá, ako jediná pretekárka bola dvakrát ocenená pohárom za dosiahnuté výsledky. Marek SLOBODA, S11, SB11, SM11 – štartoval v piatich disciplínach a  v zmiešanej štafete. V disciplíne 100m prsia si zaplával osobný rekord a umiestnil sa na 3. mieste. V disciplínach 100m znak a  400m v.sp. bol druhý, v disciplíne 50m v.sp. sa umiestnil na 12. mieste, v disciplíne 100m v.sp. na 7.mieste. Celkovo bol dvakrát druhý a raz tretí.

Daniela Šipošová

Archív z čísla časopisu Apríl – Máj 2017 nájdete tu. 

Čítajte aj náš informačný portál Inak obdarení

Informačný portál Inak obdarení