Terapie pre Alexa

Som mamou trojročného užasného výnimočného chlapčeka s diagnostikovaným Autizmom, oslabenou propriocepciou s disfaziou a afaziou.
Alex je velmi šikovný, rád sa uči nové veci a terapie mu velmi pomáhaju napredovat a pochopiť náš svet.

Bojí sa hlučnych zvukov, kriku či ruchu pri stavbach.
Aby sme mu pomohli, chceme absolvovať špecialnu Jias zvukovú terapiu, ktorá pomáha strach eleminovať.
Alexko nerozpráva, preto by sme mu radi zabezpečili Aba terapiu aj hipoterapiu. Aj delfinoterapia by mohla pomôcť k zlepšeniu komunikácie a radi by sme ju absolvovali.
Všetko si žial musíme hradiť sami, a terapie su dosť nákladne, preto budeme vďační za každy jeden príspevok.

 

číslo účtu: SK72 0200 0000 0044 1019 3958

 

Ďakujeme

 

 

Kontakt:

Meno a priezvisko: Lucia Babiakova
email: lucydn23@gmail.com
t.č.:  0904549293

 

 

 

 


Chcete darovať 2% z dane Alexovi ?

Ak áno postupujte takto

Zamestnanec /DP si nepodávate sám, ale Vám ho robia v práci/

Do 15. 2. 2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň, zároveň ho informujte o úmysle poukázať 2% z dane a požiadajte o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov za rok 2022;

Na potvrdení sú potrebné okrem Vašich údajov – dátum zaplatenia a výška dane, z ktorej vypočítate:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, iba v prípade, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali. (aj v inej organizácii, nemusí to byť prijímateľ 2%)

Na základe údajov z Potvrdenia o zaplatení dane vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby v roku 2022.
Originály treba odovzdať do 30.4.2023 na daňový úrad.

Tlačivo na stiahnutie:

Vyhlásenie o poukázani podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby – na stiahnutie

Nezabudnúť:

  • urobiť kópiu Vyhlásenia
  • napísať na kópiu meno Babiaková

SZČO, PO, FO / ktoré si podávajú samé Daňové priznanie, t.j. údaje, ktoré uvedú v daňovom priznaní v príslušných Oddieloch, podľa typu DP:

Obchodné meno (názov): Spolu to zvládneme – Burko, občianske združenie
IČO:  42313236

Daňové priznania sa podávajú na daňový úrad od 30.3.2023

Daňové priznanie typu A (online) 

Daňové priznanie typu B (online)

Nezabudnúť:

  • urobiť kópiu tej strany v daňovom priznaní, kde sú údaje nášho OZ a suma.
  • napísať na kópiu meno Babiaková

Kópie môžete odovzdať mamičke alebo rovno nášmu OZ na emailovú adresu burko@burko.sk