Terapie pre Alexa

Som mamou päťročného užasného výnimočného chlapčeka s diagnostikovaným Autizmom, oslabenou propriocepciou s disfaziou a afaziou.
Alex je velmi šikovný, rád sa uči nové veci a terapie mu velmi pomáhaju napredovat a pochopiť náš svet.

 

Bojí sa hlučnych zvukov, kriku či ruchu pri stavbach.
Aby sme mu pomohli, chceme absolvovať špecialnu Jias zvukovú terapiu, ktorá pomáha strach eleminovať.
Alexko vďaka terapiám začína rozprávať prvé slová a komunikovať. Preto chceme naďalej pokračovať v terapiách, ktoré mu pomáhajú.
Aj delfinoterapia by mohla pomôcť k zlepšeniu komunikácie a radi by sme ju absolvovali.
Všetko si žial musíme hradiť sami, a terapie su dosť nákladne, preto budeme vďační za každy jeden príspevok.

 

 

číslo účtu: SK49 0200 0000 0049 1836 8157

 

Ďakujeme

 

Kontakt:

Meno a priezvisko: Lucia Babiakova
email: lucydn23@gmail.com
t.č.: 0911 776 104

 


 

OZ Spolu to zvládneme – Burko
Tejto rodinke každoročne pomáhame formou zbierania 2% z daní.
Je to pre nich veľká pomoc, lebo za peniažky, ktoré od nás dostanú si môžu zakúpiť lieky, výživové doplnky, ale aj pomôcky na zlepšenie kvality života.
Majú vysoké náklady na pohonné hmoty, keďže často chodievajú k lekárom na kontroly.
Aj terapie, cvičenia, rehabilitácie
sú veľmi finančne náročné, no vďaka peniažkom vyzbieraných z 2% z daní  si môžu dovoliť zlepšiť Alexov zdravotný stav.  

Iveta Bartalová, predsedníčka OZ Spolu to zvládneme-Burko

 

Chcete darovať 2% z dane Alexovi?

Ak áno postupujte takto

Zamestnanec /DP si nepodávate sám, ale Vám ho robia v práci/

Do 15. 2. 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň, zároveň ho informujte o úmysle poukázať 2% z dane a požiadajte o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov za rok 2023;

Na potvrdení sú potrebné okrem Vašich údajov – dátum zaplatenia a výška dane, z ktorej vypočítate:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, iba v prípade, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali. (aj v inej organizácii, nemusí to byť prijímateľ 2%)

Na základe údajov z Potvrdenia o zaplatení dane vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby v roku 2023.
Originály treba odovzdať do 30.4.2024 na daňový úrad.

Tlačivo na stiahnutie:

Vyhlásenie o poukázani podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby – na stiahnutie

Nezabudnúť:

  • urobiť kópiu Vyhlásenia
  • napísať na kópiu meno Lucia Babiaková

 

 

 

SZČO, PO, FO / ktoré si podávajú samé Daňové priznanie, t.j. údaje, ktoré uvedú v daňovom priznaní v príslušných Oddieloch, podľa typu DP:

Obchodné meno (názov): Spolu to zvládneme – Burko, občianske združenie
IČO:  42313236

Daňové priznania sa podávajú na daňový úrad do 31.3.2024

Nezabudnúť:

  • urobiť kópiu tej strany v daňovom priznaní, kde sú údaje nášho OZ a suma.
  • napísať na kópiu meno Lucia Babiaková

Kópie môžete odovzdať mamičke alebo rovno nášmu OZ na emailovú adresu burko@burko.sk 

 

 

Kontakt

Meno a priezvisko(Povinné)