Spolu to zvládneme-Burko

Keďže v okolí Brezna je veľa rodín s inak obdarenými detičkami a  z  vlastnej skúsenosti viem, aké je ťažké hľadať pomoc, rozhodla som sa založiť občianske združenie na  pomoc týmto rodinám. Sama mám ťažko postihnutú dcérku, ktorá je ležiaca. Pred 14 rokmi, keď sa narodila Katka, nemala som pri sebe nikoho, kto by mi pomohol – poradil. Nevedela som, čo je počítač, o internete ani nehovoriac. Viem, aké je ťažké hľadať pomoc popri starostlivosti o dieťa, ktoré nerozpráva, nechodí. Treba s ním cvičiť, polohovať, odsávať,… fungovať nepretržite 24 hodín denne.

Občianske združenie má názov Spolu to zvládneme – Burko. Výstižné slová: „Spolu to zvládneme“, áno, lebo spoločnými silami sa dá zvládnuť všetko. Keď vieme, že je nás viac, tak sa nám ľahšie dýcha. Vždy sa teším na  stretnutia s  mamičkami a  ich detičkami, ktoré sú členmi nášho OZ, lebo sa vieme porozprávať, vyžalovať, ale aj pochváliť s čo i  len maličkými úspechmi našich detičiek.
Navzájom si poradíme ako vybaviť príspevky, na ktoré máme nárok z UPSVaR. Prípadne ako zvládnuť uhradiť doplatky za pomôcky.

Postupne som pozisťovala, čo by pomohlo rodičom a snažím sa vybaviť všetko potrebné. Neviem, či je to náhoda alebo osud, ale do  cesty sa nám priplietli milí ľudia s n.o. Magna, ktorí chcú v našom okolí zriadiť domov sociálnych služieb. Je to pre nás novinka, lebo nič podobné v Brezne nemáme. Konečne sa nám splní sen a budeme mať „svoje priestory“, kde budeme môcť využívať služby maséra a rehabilitačných pracovníkov.
Deťom umožníme v chránených dielňach rozvíjať jemnú a hrubú motoriku, budú tvoriť rôzne darčeky,…
V DSS budeme mať špeciálnych pedagógov, ktorí budú vzdelávať školopovinné deti.
Mamičkám chceme pomôcť pri ošetrovaní ležiacich detičiek, odbremeniť ich na nejaký čas od stereotypu.
Veľmi to potrebujú, keďže sa s veľkou láskou nepretržite starajú o svoje ratolesti.
Máme nárok na 30 dni v roku na dovolenku. Každý z nás musí na chvíľu „ vypnúť“ a dobiť si baterky, aby vládal pokračovať v starostlivosti
o dieťa. Ležiace deti vyžadujú špeciálnu starostlivosť a  na  tú sa nedajú bežné opatrovateľky, potrebujeme zdravotné sestry, ktoré vedia dieťa poodsávať, reagovať pri epileptických záchvatoch.

Našou túžbou je mať relaxačnú miestnosť Snoezelen, kde si oddýchneme spolu s  detičkami a budeme sledovať rôzne svetielkujúce predmety, budeme mať k  dispozícii optické vlákna a rôzne stimulačné predmety a hračky na podporu motoriky a popri tom počúvať príjemnú relaxačnú hudbu.

Spolupracujeme s  firmou SPIG, s  ktorou spoločnými silami tvoríme tento časopis.
Zapájame mamičky do  písania článkov. Povzbudzujeme ich, nech sa touto formou vyrozprávajú, nech dajú na papier svoje postrehy a pocity. Tým pomôžu aj iným ľuďom, ktorí to potrebujú.

Od  založenia občianskeho združenia prešlo len niekoľko mesiacov a už sme mali niekoľko spoločných akcií. Deň matiek sme oslávili v  Brezne na  akcii Míľa pre mamu a na guľášparty, kde sme si dobíjali baterky na  čerstvom vzduchu.

Niekoľkokrát sme si boli posedieť v príjemnej čajovni Elixír club, kde sme podebatovali o radostiach a starostiach v rodinnom živote a nesmiem zabudnúť spomenúť na jedno poobedie pri koníkoch.

Týmto chcem spomenúť, že sa môžeme tešiť na terapie so zvieratkami, ako je koník a psík. Taktiež budeme robiť ergoterapiu, muzikoterapiu, dramatoterapiu a veľa iných zaujímavých terapií a akcií vhodných pre naše detičky.

Veľmi si želám, aby sa k nám pripojili aj ďalší rodičia. Touto cestou im odkazujem, nech sa nás neboja. Budeme radi, ak sa k nám pridajú a navzájom sa budeme hlavne psychicky podporovať. Viem, že to všetci potrebujeme.

S pozdravom Iveta Burianeková
predsedníčka OZ Burko

Kto bude mať záujem o  podrobnejšie informácie, nech sa mi ozve na  t. č.
0903534767, e-mail: burko@burko.sk.
Stránky o našom občianskom združení si môžete pozrieť na www.burko.sk