Príspevok na kúpu auta – vlastná skúsenosť

Rozhodli sme sa požiadať UPSVaR o príspevok na kúpu auta. Peňažný príspevok na kúpu auta
Keďže sme splnili podmienku, že treba dva krát v týždni navštevovať školské zariadenie so žiadosťou nebol problém.
Vyplnili sme tlačivo, rozpísali na čo potrebujeme auto.

Žiadosti a dokumenty k vybaveniu peňažných  príspevkov na kompenzáciu z UPSVaR

K žiadosti o poskytnutie peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla som potrebovala lekársky nález od obvodného lekára a doloženie lekárskych správ od odborných lekárov. Taktiež potvrdenie o návšteve školy (čo je veľmi dôležité), potvrdenie o príjme, vyhlásenie o majetku fyzickej osoby.
Na základe doloženia lekárskych správ posudkový lekár vyhotovil komplexný posudok a navrhol kompenzovať formou: peňažným príspevkom na kúpu osobného motorového vozidla. Z  UPSVaR mi prišla výzva na doplnenie dokladov.

Mala som mesiac na to, aby som našla auto, ktoré bude vyhovovať naším potrebám. Vybrali sme si nové auto a na UPSVaR sme doložili predfaktúru.
Keď mi prišlo rozhodnutie o schválení sumy, tak som šla na  UPSVaR, vzdala som sa odvolania proti rozhodnutiu a peniažky mi poslali na účet. Hneď som vyplatila faktúru, a o pár dní sme si mohli ísť pre auto. V predajni mi dali faktúru, kde bolo napísané, že bola vyplatená celá suma.

Auto som bola prihlásiť na OR PZ, kde som potrebovala doložiť rozhodnutie z UPSVaR, na ktorom bola pečiatka, že rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť. Na  polícii mi dali technický preukaz s evidenčným číslom.
Na  UPSVaR som zaniesla: faktúru na  ktorej bolo napísané, že som vyplatila celú sumu na účet predajne, prefotený technický preukaz a potvrdenie o zrealizovaní platby.

Iveta B


Určite potrebujete viac peňazí na kúpu auta, keďže chcete mať auto, ktoré bude plne vyhovovať vaším požiadavkam.
Peniaze sa dajú získať formou zbierania 2% z daní cez naše OZ.

2% z daní – Radi pomáhame

 

[wpforms id=“14413″]