Preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

Neprehliadnite … Najnovšie informácie … klik tu.

Ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím majú nárok na rozličné zľavy a výhody. Potrebujú však k tomu preukaz. Nárok naň má osoba, ktorej bolo vydané rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu alebo rozhodnutie o preukaze. Pri rozhodovaní o preukaze sa žiadosti podávajú na oddelení posudkových činností úradu prace sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého bydliska.


Podkladom k rozhodnutiu je lekársky posudok
.
Ak je človek so zdravotným postihnutím odkázaný na sprievodcu, dostane preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Žiadosť o jeho vydanie musí obsahovať: 
meno a priezvisko žiadateľa,
dátum narodenia, adresu trvalého alebo prechodného pobytu,
doklad o tom, že ide o občana SR s trvalým alebo prechodným pobytom v SR,
rodné číslo,
lekársky nález.

Nezabudnite sa informovať na prípadné zľavy pri platení poplatku v lekárni a v zdravotníckych zariadeniach, na pošte sa opýtajte na možné zľavy, prípadne oslobodenie od koncesionárskych poplatkov za rozhlas a televíziu, ak máte záujem o kultúru či športové podujatia, pýtajte sa na možnosť zliav, ak ste držiteľom platného preukazu ZŤP, informujte sa u operátorov na možné zľavy pri telefonovaní, takýto občan je oslobodený od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie, na príslušných miestnych či mestských úradoch sa spýtajte, či nie ste oslobodení od platenia miestnych daní, resp. ak vlastníte psa, či vám neodpustia daň, ktorá sa za zviera platí. Taktiež v autobusovej aj vlakovej doprave, v bankách. Aj niektoré poisťovne poskytujú zľavy pre držiteľov preukazu TZP

 

Neprehliadnite … Najnovšie informácie … klik tu.