Pomoc pre Maroša

Ahoj, volám sa Maroš, mám 33 rokov a narodil som sa s detskou mozgovou obrnou.
Od narodenia sa môj život točil len v priestoroch nemocníc a rehabilitačných centier.

V živote mi je veľkou oporou moja mama Hanka, ktorá mi dáva celodennú opateru a lásku.
Som veľmi spoločenský a mám rád ľudí, a preto mojim veľkým snom bolo zaradiť sa do kolektívu a spoznávať nových kamarátov.

Vďaka dobrým ľuďom bol môj malý sen splnený a navštevujem denný stacionár už 16 rokov.
Popri chodení do školy, tak tomu hovorím ja, milujem rodinné výlety a dlhé prechádzky v prírode.

Pre moje každodenné fungovanie sú potrebné zdravotné a inkontinentné pomôcky, nákup liekov a množstvo iných vecí, ktoré sú finančne náročné.
Preto Vás chcem poprosiť o finančnú pomoc na pokrytie nákladov pre môj každodenný život.

Ďakujem za vašu pomoc, ktorá pomôže mne a mojej mamine prekonávať komplikácie, ktoré mi život na vozíku prináša.

 

Kontakt:

email: asipulova@gmail.com

 

Číslo účtu:  SK05 0900 0000 0003 0452 9376

 

 


Iveta Bartalová, predsedníčka občianskeho združenia Spolu to zvládneme-Burko:

Na základe doloženia lekárskych správ môžem potvrdiť pravdivosť príbehu bojovníka Maroša.
Maroš potrebuje nepretržitú pomoc od svojej rodiny. Peniaze, ktoré dostane od darcov použije na zlepšenie zdravia a kvality života.


Chcete darovať 2% z dane Marošovi Šipulovi ?

Ak áno postupujte takto

Zamestnanec /DP si nepodávate sám, ale Vám ho robia v práci/

Do 15. 2. 2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň, zároveň ho informujte o úmysle poukázať 2% z dane a požiadajte o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov za rok 2022;

Na potvrdení sú potrebné okrem Vašich údajov – dátum zaplatenia a výška dane, z ktorej vypočítate:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, iba v prípade, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali. (aj v inej organizácii, nemusí to byť prijímateľ 2%)

Na základe údajov z Potvrdenia o zaplatení dane vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby v roku 2022.
Originály treba odovzdať do 30.4.2023 na daňový úrad.

Tlačivo na stiahnutie:

Vyhlásenie o poukázani podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby – na stiahnutie

Nezabudnúť:

  • urobiť kópiu Vyhlásenia
  • napísať na kópiu meno Maroš Šipula

SZČO, PO, FO / ktoré si podávajú samé Daňové priznanie, t.j. údaje, ktoré uvedú v daňovom priznaní v príslušných Oddieloch, podľa typu DP:

Obchodné meno (názov): Spolu to zvládneme – Burko, občianske združenie
IČO:  42313236

Daňové priznania sa podávajú na daňový úrad do 31.3.2023

Daňové priznanie typu A (online) 

Daňové priznanie typu B (online)

Nezabudnúť:

  • urobiť kópiu tej strany v daňovom priznaní, kde sú údaje nášho OZ a suma.
  • napísať na kópiu meno Maroš Šipula

Kópie môžete odovzdať mamičke alebo rovno nášmu OZ na emailovú adresu burko@burko.sk