Pinf hry v Impulze

Impulz, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v  Petržalke (ďalej Impulz) naštartoval v  lete minulého roka projekt s názvom „Pinf hry ako impulz pre spojenie a učenie”. Je inšpirovaný príbehom kamarátstva Ondreja, študenta gymnázia v Senici a sesternice jeho mamy Dášky s detskou mozgovou obrnou.

Ondrej Vrábel ako šikovný programátor sa v desiatich rokoch rozhodol vyvinúť softvér na počítačovú hru, ktorá podporí Dášku v jej každodenných zručnostiach napr. pri počítaní, písaní, čítaní, nakupovaní a zároveň pri využívaní informačných technológií. A tak sú na svete Pinf Hry, šité na mieru pre ľudí so špeciálnymi potrebami. Hry sú preložené do piatich jazykov a využívané v USA, Anglicku a Indii.
Ondrej Vrábel má už teraz 16 rokov a  jeho krásny projekt žne úspechy. Vyhral JuniorInternet 2015 (kateg. JuniorLEARN), LEAF Award 2015 a Krištáľové krídlo za filantropiu.

V uvedenom projekte sa Pinf hry nestali len poučnou a zábavnou hrou, ale aj otvoreným priestorom pre vznik nových kamarátstiev, vzájomného učenia a  podpory. Na tento účel bola v Impulze zriadená miestnosť s interaktívnou tabuľou a  počítačmi. Stala sa neoddeliteľnou súčasťou každodenného vzdelávania našich klientov alebo zábavy (zdravoveda, hospodárenie s peniazmi, práca s počítačom, tanec, spev,…). Zároveň slúži ako miesto pre stretnutia našich klientov so žiakmi základných, stredných, vysokých škôl a  klientmi iných sociálnych zariadení.
Veríme, že tieto stretnutia smerujú k vzniku nových, zaujímavých projektov pod názvom „Môj projekt pre druhých“ a tak podporí šírenie myšlienky detských filantropov na Slovensku.

Vo februári 2018 sa pri okrúhlom stole stretnú s Ondrejom všetci aktívni účastníci projektu, aby odprezentovali svoje nápady na skvalitnenie života iným, alebo ochranu prírody či životného prostredia.

Tento projekt ZPMP v  Petržalke podporila Nadácia pre deti Slovenska v rámci programu Hodina deťom.

Eva Fiedlerová,

 

 

Archív článkov z časopisu Inak obdarení Február – Marec 2018

Archív článkov z časopisu Inak obdarení Február - Marec 2018

Informačný portál Inak obdarení čítajte tu