Odkazy od anjelov

Odkazy od anjelov

 

Odkazy od anjelov
Anjeli sa nám prihovárajú každý deň.

Svojími odkazmi nám podávajú pomyselný kľuč, ktorým si otvoríme dvere k novým možnostiam.

Keď začneme vnímať ich odkazy, náš život sa začne meniť k lepšiemu.

Prajem Vám príjemný deň s anjelskými kartičkami.

 

Odkazy od anjelov

 

 

 

 

 

 

Rovnováha

„Chápem a prijímam protichodné sily v živote, z ktorých vyrastá rovnováha.“

Monáda je symbol rovnováhy dvoch protichodných síl jin a jang, predstavujúcich tmu a svetlo, pasivity a aktivitu, ženský a mužský princíp, sťahovanie a rozpínanie.
Rovnováhu však nedosiahneme presným odmeraním rovnakého množstva každej z týchto dvoch síl, musíme sa naučiť rozpoznať ich správny pomer v konkrétnej situácii.
Táto karta vás vyzýva, aby ste zvážili všetky stránky svojich vzťahov a situácií, v ktorých sa nachádzate.
Jednáte skutočne najlepšie ako môžete, a dosiahnete tým kladný výsledok?
Pokiaľ vás inštinkt vedie k tomu, aby ste v nejakej situácii zaujali agresívnejší (aktívny) postoj, možno je načase ukľudniť sa a zachovať sa pasívne.
Táto karta by tiež mohla znamenať, žeby ste mali byť v určitých pohľadoch zdržanlivejší. Urobte si vo svojom živote inventúru a buďte pritom k sebe úplne úprimní.
Zistite, kde máte niečoho nedostatok a a v akých oblastiach naopak máte nadbytok.
Vypátrajte čo je vo vašom živote plné rozporov a aké veci alebo záležitosti vám spôsobujú stres, a skúste do nich vniesť viac rovnováhy.
To sa však nezaobíde bez zmeny prístupu a pretože meniť zvyky nie je niť ľahké, buďte k sebe prísni, ale aj trpezliví.

 

 

Bonusová kartička od anjelov 

 

 

 

Zamerajte svoju pozornosť k odpovedi na otázku „ Ako môžem urobiť svet lepším?“ a zákon príťažlivosti sa automaticky postará o Vaše potreby.

Túto kartu ste si vytiahli pretože ste boli povolaní do služieb duchovna, napr. ako liečiteľ alebo učiteľ. Možnosť, že budete vykonávať verejne duchovnú prácu, vyvoláva nervozitu. Avšak nebojte sa, toto znepokojenie nehovorí nič o tom, nakoľko ste pripravení na túto službu. To len Vaše ego bojuje o znovuzískanie kontroly prostredníctvom strachu. Proti liekom je sústrediť sa na poslanie svojho vyššieho Ja, ktorým je láskyplná služba Bohu. Každý Váš klient alebo poslucháč v obecenstve je prepojený s vami i so stvoriteľom. Zdieľate túto lásku a tohto ducha. Vašou duchovnou úlohou je naviazať spojenie s touto mocnou silou vesmíru. Takže zatiaľ čo sa chce ego sústrediť na „ svoje“ obavy ako napr. „ Čo keď to nedokážem?“ alebo „ Čo keď sa im nebudem páčiť?“ vyššie Ja sa sústreďuje len na láskyplné poskytovanie služby.

Vaše vyššie Ja je celkom a bez zbytkov duchovné a je v spojení s Božou liečivou energiou. Aby ste pri práci mohli svoje vyššie Ja využívať, sústreďujte sa na to, že chcete druhým odovzdať požehnanie, nie že na nich chcete urobiť dojem. Začnite každé sedenie alebo seminár tým, že otvoríte svoje srdce, aby ste cítili lásky voči všetkým zúčastneným, a položte si otázku „ Ako im môžem poslúžiť?“ Tým odovzdáte moc svojmu vyššiemu Ja.

Ako postupovať

Posaďte sa a vizualizujte si ako vediete liečebné sedenie alebo výklad, vediete seminár, píšete knihu alebo sa venujete inej duchovne zameranej činnosti. Predstavte si zúčastnené osoby (vašich klientov alebo poslucháčov) s vďačným úsmevom, pretože chápu, že im poskytuje duchovnú službu. Preciťujete, ako sa Vaše srdce voči nim otvára, pretože si vážia to, že im dávate s takou radosťou. Vnímajte ako je o všetky Vaše materiálne potreby postarané  uvedomujete si pritom, že pokiaľ sa sústredíte na dávanie, vesmír Vám to automaticky vracia späť.

 

 

 

Afirmácia na dnešný deň

 

Facebook: Prítomný okamih