Občianske združenie Inak obdarení

Keď ochorie člen rodiny na zákernú chorobu, alebo po úraze ostane na vozíčku, ale aj ak sa narodí dieťa, ktoré má v lekárskej správe rôzne ťažké diagnózy, pre rodinu je to šok. Nevedia sa vysporiadať s myšlienkou, čo sa stalo, veľa krát sa pýtajú : Prečo sa to stalo? Prečo práve nám?

Je to náročné na psychiku a keď si pomyslíme, že musia ešte riešiť byrokratickú odyseu s úradmi, nevedia na čo majú nárok, čo všetko podľa zákona môžu dostať z UPSVaR, tak sme tu práve pre nich.

Poradíme, pomôžeme, povzbudíme, s heslom:
“ ZVLÁDNUŤ STAROSTLIVOSŤ O INAK OBDARENÉHO ČLENA RODINY SA DÁ „.

Hlavným cieľom a zameraním združenia je združovať postihnuté osoby a ich blízke osoby, resp. osoby žijúce v spoločnej domácnosti s postihnutými osobami, pomáhať im vo všetkých oblastiach života, podporiť integráciu postihnutých osôb do spoločnosti, pomôcť im pri zdolávaní každodenných bariér a spoločenských predsudkov, podporiť ich vedomostný rast a prekonanie obmedzení každého druhu, pomôcť postihnutým osobám isť hore a žiť bez bariér.

Za účelom dosiahnutia svojho cieľa sa občianske združenie bude zameriavať najmä na:
– pomáhanie napredovaniu rozvoja osobnosti postihnutých osôb bez rozdielu na vek, postihnutie a pod.
– motiváciu postihnutých osôb
– informovanie, pomáhanie, motivovanie a robenie radosti postihnutým osobám
– podpora jedinečnosti postihnutých osôb, rozvoj ich tvorivých schopností
– zlepšenie kvality života postihnutých osôb a skvalitnenie ich domáceho prostredia
– zlepšenie života postihnutých osôb prostredníctvom dostupných technických pomôcok, zdvíhacích zariadení a iných zariadení a pomoc pri manipulácii s týmito technickými zariadeniami
– riešenie technických parametrov domácností s postihnutými osobami
– podporu slovenských výrobcov technických zariadení pre postihnuté osoby
– zlepšenie právneho povedomia postihnutých osôb ohľadne ich zákonných nárokov
– podporu každodenných aktivít postihnutých osôb pre život bez bariér
– podporu a organizovanie vzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít pre postihnuté osoby
– podporu v poradenskej, sociálnej, finančnej, zdravotnej a technickej oblasti života postihnutých osôb
– podporu a sprostredkovanie informácií v sociálnych, zdravotných otázkach a možnostiach liečby, týkajúcich sa zdravotného postihnutia danej osoby
– prevádzkovanie vlastnej internetovej stránky, zverejnenie aktivít a spájanie postihnutých osôb za účelom skvalitnenia ich života,
– tvorba, tlač a distribúcia časopisov, letákov, informačných prospektov
– odborné poradenstvo, spolupráca s odborníkmi a výrobcami technických zariadení
– organizovanie zbierok pre finančné a materiálne zabezpečenie realizovaných projektov
– tvorba a poskytovanie vzdelávacích aktivít rôznymi formami
– hmotná (finančná) a morálna pomoc osobám s telesným postihnutím, pomoc pri rehabilitácii, zabezpečení prostriedkov na zakúpenie technických pomôcok
– navštevovanie domácností
– zapojenie postihnutých osôb do aktívneho celospoločenského života
– usporadúvanie konferencií, diskusných stretnutí, seminárov, kurzov a prednášok zameraných na realizovanie účelu občianskeho združenia
– organizovanie workshopov, konferencií, školení a seminárov
– iné projekty a aktivity.

Za účelom plnenia svojho cieľa spolupracuje združenie s jednotlivcami, mimovládnymi a neziskovými organizáciami, orgánmi štátnej a verejnej správy a môže byť členom iných organizácií doma aj v zahraničí.

Predsedníčka OZ: Iveta Burianeková
Sídlo: Tulská 2, 96001 Zvolen
IČO: 42396204
Vznik 22.5.2015
Kontakt: 0903534767
email: inakobdareni@gmail.com