Občianske združenie Imobilio

Šťastie znamená vydarený život. Byť šťastný znamená byť vyrovnaný sám so sebou, byť spokojný sám so sebou a so svojim životom.

Absolútne šťastie je nám ľuďom nedostupné a to, čo prežívame, je šťastie relatívne. Často krát stačí narodiť sa s vrodenou vadou či stotina sekundy a šťastie… Práve tieto myšlienky viedla v  roku 2007 k založeniu neziskovej mimovládnej organizácie Imobilio, ktorej primárnym zameraním je podpora integrácie ľudí s hendikepom do spoločnosti.

Jedným z najvážnejších problémov slovenskej spoločnosti je jej povrchnosť a ľahostajnosť, čo je jedným z dôvodov, prečo si doposiaľ nechce a  nedokáže nájsť cestu k hendikepovaným spoluobčanom.

Aj kvôli archaickým názorom dedeným z generácie na generáciu nie je ochotná a schopná empaticky sa vcítiť do ich životov. Snažiť sa ich chápať a vnímať ich ako rovnocenných spoluobčanov ochotných i schopných našu spoločnosť duchovne obohacovať. Dokonca ťažké telesné postihnutie si navyše majorita automaticky spája s mentálnym postihnutím, neuvedomujúc si, akú psychickú traumu im svojim postojom spôsobuje.

Ľudia z Imobilia sa však s touto situáciou nedokázali zmieriť a snažia sa „proti proudu plout“, t.j. rúcať bariéry a naopak budovať mosty, ktorých základmi sú porozumenie a tolerancia, čo je jediná cesta k integrácii ťažko telesne postihnutých občanov, zlepšeniu kvality ich života a následne i postavenia v spoločnosti. Srdcom i  dušou Imobilia je Jožko Griač.

Vzdelávacie centrum v Karlovej Vsi

V žiadnom slovníku neexistujú slová, ktoré by ho mohli opísať, takže iba veľmi skromná charakteristika. Úžasný človek s obrovskou pokorou. Aj napriek ťažkému postihnutiu (detská mozgová obrna) sa nielen nikdy nevzdal, ale spolu s priateľmi si vysníval unikátny projekt, ktorý sa už začal aj úspešne realizovať.
Cieľom tohto prielomového projektu je vytvorenie komplexného centra, ktoré bude slúžiť na podporu štúdia fyzicky ťažko hendikepovaných mladých ľudí a ich príprave pre akademické a vedecké štúdium. Konkrétne sa jedná o vzdelávacie centrum v Karlovej Vsi (bratislavská štvrť), ktorého výstavba momentálne prebieha. Po jeho dokončení bude možné poskytovať a vytvárať pre nich kvalitnejšie zázemie na štúdium. Študenti v tomto centre zároveň dostanú aj možnosť diaľkového štúdia.

Okrem toho budú môcť využívať rehabilitáciu, ergoterapiu, knižnicu, priestor na špecializované prednášky, pripravovať si projekty, seminárne, bakalárske, alebo diplomové práce.
Vďaka tomuto unikátnemu centru sa zároveň zlepší aj kvalita ich života, čo v konečnom dôsledku bude znamenať ich ľahšie a hodnotnejšie začlenenie do spoločnosti. Ako vysokoškolsky vzdelaní ľudia budú môcť výraznejšie zasahovať nielen do diania spoločnosti ako takej, ale aj ovplyvňovať vládne zákony v prospech hendikepovaných spoluobčanov.

V súčasnosti sa fyzicky ťažko hendikepovaní mladí ľudia, ktorí chcú pokračovať v štúdiu na vysokej škole, respektíve celkovo v akademickom vzdelávaní, stretávajú s  doslova neprekonateľnými problémami, ktorých riešenie je bohužiaľ stále v nedohľadne. Musia zvládnuť rovnaké množstvo učiva ako zdraví vrstovníci, no ich možnosti pre štúdium sú výrazne biologicky limitované, takže po dokončení tohto unikátneho projektu Imobilia sa pre ťažko hendikepovaným otvoria doslova netušené možnosti odborného i duchovného rozvoja.

Imobilio to však nie je iba ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať vedecké centrum. Vzniklo pre ľudí a žije pre ľudí. Zdravých i hendikepovaných. Je ťažké vymenovať všetky akcie, ktoré zorganizovali. Za všetky spomeniem iba dve. Veľmi úspešný a  obľúbený decembrový Bazár chalaňov a organizovanie športových turnajov, hlavne v boccii.

V Imobiliu sa Jožkovi Griačovi podarilo vôkol seba zhromaždiť príjemných, skromných a empatických ľudí, ktorí nepoznajú slovo nedá sa. Pre nich neexistuje neriešiteľný problém práve preto, že to nerobia kvôli niečomu ani niekomu. Je to proste v  nich, v ich srdciach. Sen menom Imobilio, ktorý im dáva síl, aj keď nevládzu a  podporu, aj keď niekedy nevedia ako ďalej.

Pomáhajú bez prosieb, dávajú bez zbytočných slov. S úžasnou pokorou a skromnosťou.

Imobilio = úžasní ľudia + úžasné projekty + úžasné výsledky

Ďakujem Vám, že ste. Ak by ste sa chceli o Imobiliu dozvedieť viac a prípadne sa do projektu zapojiť či podporiť ich, radi Vás uvítajú.

Ing. Hraško Peter

Viac o ich Občianskom združení 

 

Archív článkov z časopisu Inak obdarení Február – Marec 2018

Archív článkov z časopisu Inak obdarení Február - Marec 2018

Informačný portál Inak obdarení čítajte tu