Darcovský portál ĽUDIA ĽUĎOM, n. o ponúka možnosť pomáhať.

Pribúda čoraz viac rodín, ktoré potrebujú finančnú pomoc, či z dôvodu straty zamestnania, zhoršenia zdravotného stavu alebo zlej životnej situácie v rodinách.

Na Slovensku funguje nezisková organizácia ĽUDIA ĽUĎOM, n. o, ktorá ponúka jednotlivcom alebo organizáciám možnosť zviditeľniť sa formou zaregistrovania sa na ich portáli.
Následne môžu napísať svoj príbeh, odoslať potrebné dokumenty k schváleniu výzvy a potom už len zdieľať svoj príbeh a oslovovať darcov, aby im pomohli zlepšiť životnú situáciu.

Je tu možnosť zaregistrovať sa aj ako darca.
Darca si vyberie výzvu – príbeh, ktorý ho zaujal. Ako môžete podporiť výzvu?

Chcete byť nápomocní a spolupracovať s tímom dobrovoľníkov v organizácii ĽUDIA ĽUĎOM, n. o ako overovateľ? Zoznam overovateľov je tu.
Ja som sa tiež pripojila a overujem výzvy.

Ak sa príjemca rozhodne osloviť mňa – ako overovateľa, overiť jeho výzvu, je potrebné zaslať  na email burko@burko.sk doklady, ktoré budú presvedčivým dôkazom o pravdivosti údajov v jeho výzve.
Následne po kontrole pravdivosti faktov výzvu príjemcovi overím.

Viac informácií o darcovskom portáli nájdete tu.

 

Tu sú rodiny, ktoré potrebujú pomoc.

 

Radi Vám pomôžeme aj my na našom webe.

Chcete sa zviditeľniť?

 

Kontakt

Meno a priezvisko(Povinné)

 

Viac informácií na našom webe nájdete aj tu.

FB: Stránka Spolu to zvládneme – Burko