Niektorí poistenci nebudú musieť prísť k posudkovému lekárovi osobne

Od 1. septembra 2019 bude môcť posudkový lekár Sociálnej poisťovne v niektorých prípadoch určiť, že prítomnosť poistenca alebo poškodeného nebude pre posúdenie zdravotného stavu pred posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne vždy potrebná.

Zdravotný stav posudkový lekár potom posúdi v neprítomnosti poistenca, len na základe doložených lekárskych odborných nálezov.
Týka sa to ťažkých, najmä liečbou neovplyvniteľných stavov, ako napr. ťažkých onkologických prípadov, prípadov po ťažkých cievnych mozgových príhodách, nevidomých, poistencov po amputácii končatín a pod.
Poistenec bude o možnosti posúdenia zdravotného stavu v neprítomnosti vopred informovaný, keď o tom rozhodne posudkový lekár.
Ak poistenec napriek tomu prejaví vôľu osobne sa zúčastniť na posúdení jeho dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, Sociálna poisťovňa mu vyhovie a predvolá ho.

Zdroj: Sociálna poisťovňa
https://www.socpoist.sk/aktuality/67754c 

 

 

Archív článkov z čísla Október-November-December 2019 nájdete tu. 

 

Články nájdete aj tu