Náš rodinný kouč

Jurko sa narodil v auguste 2019 v Martine.
Už keď bol v brušku tak sme tušili, že nebude úplne bežné dieťa. Testy boli mimo normu.
Vypočítali nám pravdepodobnosť 1:6. Mali sme teda trochu času prečítať si čo to o downovom syndróme a pripraviť sa.
Jurko má teraz 4 roky a dokáže toho veľa aj málo. Záleží na uhle pohľadu.
Dokáže vytvoriť parádnu atmosféru (ak sa v spoločnosti dobre cíti).
Dokáže zaplniť trapné chvíle ticha pri zoznamovaní, pri čakaní.
Dokáže uvoľniť napäté situácie. Je veľmi priateľský a radostný.
Dokáže aj úplne zmeniť naše plány a pokoriť nás ako rodičov, za čo sme mu s odstupom času vďační (samozrejme, že v tej konkrétnej chvíli nám to nie je príjemné).

 

 

Má aj veľa iných superschopností, je to náš rodinný kouč.
Má veľmi rád hranie na gitaru, jazdenie na bicykli a sledovanie áut.
Z takého svetského pohľadu zvláda samostatne chôdzu, schody so zábradlím, perfektne jazdí na 3-kolesovom odrážadle.
Cez gestá a rôzne zvuky nám vyjadrí svoje potreby.
Do škôlky ho zatiaľ neprijali, chodí do súkromnej miniškôlky kde má malý kolektív.
Aktuálne má fyzické aj mentálne oneskorenie vývinu voči svojim rovesníkom asi o 1 až 2 roky – podľa toho v akej oblasti.
Najslabší je asi v reči a to sa snažíme aj najviac trénovať (teda manželka).

 

 

Peniažky potrebujeme na zaplatenie rehabilitačných pobytov a logopedické vyšetrenia, ktoré pomáhajú Jurkovi napredovať v živote.

Kontakt:
email: jozefsmolinsky1@gmail.com

Číslo účtu v tvare IBAN: SK0711110000001507373003


Iveta Bartalová, predsedníčka OZ Spolu to zvládneme – Burko

Po vyplnení prihlášky a odoslaní žiadosti o príspevok je Jurko právoplatným členom nášho oz a my urobíme všetko preto, aby sme mu pomohli zlepšiť zdravie a kvalitu života.


Chcete darovať 2% z dane Jurkovi Smolinskému ?

Ak áno postupujte takto

Zamestnanec /DP si nepodávate sám, ale Vám ho robia v práci/

Do 15. 2. 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň, zároveň ho informujte o úmysle poukázať 2% z dane a požiadajte o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov za rok 2023;

Na potvrdení sú potrebné okrem Vašich údajov – dátum zaplatenia a výška dane, z ktorej vypočítate:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, iba v prípade, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali. (aj v inej organizácii, nemusí to byť prijímateľ 2%)

Na základe údajov z Potvrdenia o zaplatení dane vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby v roku 2023.
Originály treba odovzdať do 30.4.2024 na daňový úrad.

Tlačivo na stiahnutie:

Vyhlásenie o poukázani podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby – na stiahnutie

 

Nezabudnúť:

  • urobiť kópiu Vyhlásenia
  • napísať na kópiu meno Jurko Smolinský

SZČO, PO, FO / ktoré si podávajú samé Daňové priznanie, t.j. údaje, ktoré uvedú v daňovom priznaní v príslušných Oddieloch, podľa typu DP:

Obchodné meno (názov): Spolu to zvládneme – Burko, občianske združenie
IČO:  42313236

Daňové priznania sa podávajú na daňový úrad do 31.3.2024

Nezabudnúť:

  • urobiť kópiu tej strany v daňovom priznaní, kde sú údaje nášho OZ a suma.
  • napísať na kópiu meno Jurko Smolinský

Kópie môžete odovzdať mamičke alebo rovno nášmu OZ na emailovú adresu burko@burko.sk 

 

Viac príbehov s podobným osudom nájdete tu. 

Naše občianske združenie má stránku na FB, klik tu.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nám napíšte

Kontakt

Meno a priezvisko(Povinné)