Náš príbeh v Rádiu Regina

Náš príbeh v Rádiu Regina

V skratke náš príbeh v rádiu Regina a moje aktivity.