Desiate výročie založenia nášho OZ

Občianske združenie Spolu to zvládneme – Burko vzniklo 14.2.2014.

Prvotnou myšlienkou založenia občianskeho združenia bola pomoc mojej dcérke Katke, ktorá mala od narodenia vážne diagnózy.
Potrebovala 24 hodinovú starostlivosť. Odsávanie, polohovanie, kŕmenie cez PEG vyžadovali veľa zdravotníckeho materiálu, ktorý sme museli mať neustále k dispozícii.
Špeciálne pomôcky (zdvíhacie zariadenia, polohovateľná stolička, odsávačka, inhalátor, kočiar, … ) pomáhali k zlepšeniu kvality života.
Náklady na liečbu a pomôcky boli veľmi vysoké a príjem z môjho opatrovateľského príspevku a manželovho invalidného dôchodku bol mizivý.
Preto sme začali zbierať 2% z daní. Mohli sme si dovoliť kúpiť rôzne zdravotnícke pomôcky a zaplatiť rehabilitácie, masérku, ale aj poriešiť doplatky za lieky a vitamíny.

Čo všetko sme postíhali?
Prvý rok bol v znamení stretávania sa rodín s detičkami inak obdarenými.
No, keďže sa postupne zhoršoval zdravotný stav manžela a dcéry Katky, tak činnosť občianskeho združenia sa obmedzila len na poradenstvo, spoluprácu s firmou Spig a OZ Inak obdarení, tvorbu časopisu Inak obdarení a zbieranie 2% z daní.
V roku 2018 – 2019 sme sa rozlúčili s Katkou a jej ockom. Odprevadili sme ich do večnosti.
Občianske združenie funguje naďalej. Pomáha veľkému počtu ľudí cez zbieranie 2% z daní.

Čo mi prináša práca v občianskom združení?
Občianske združenie nesie Katkine posolstvo. Katka spájala ľudí s podobným osudom. Aj občianske združenie spája mamičky a rodiny s ťzp. Aj keď len tak virtuálne, ale myslím o to vrúcnejšie a úprimnejšie. Vďaka OZ som spoznala veľa úžasných ľudí. Mamičky inak obdarených detičiek sú aj moje kamarátky. S niektorými to prerástlo do dlhoročného priateľstva.
Po odchode do večnosti manžela a Katky pokračujem v pomoci pre ľudí s podobným osudom ako som mala ja. Viem, že rodiny potrebujú moju pomoc. Viem sa vžiť do ich situácie, lebo som si tým prešla. Viem ich pochopiť.

Prečo názov Spolu to zvládneme – Burko?
Občianske združenie má v názve slovné spojenie SPOLU TO ZVLÁDNEME. Áno spoločnými silami sa dá zvládnuť všetko. Prečo ten dodatok BURKO? Katka bol môj BURKO, zdrobnenina Burianeková a taktiež webstránka, kde som písala Katkin denník. Teraz je to web občianskeho združenia www.burko.sk

Ako vzniklo občianske združenie?
Keď som sa v roku 2006 zoznámila s počítačom a zistila som, že internet je zázrak pre ľudí, ktorí hľadajú pomoc, začala som tvoriť stránky www.burko.sk. kde som pridávala články o tom ako sa nám darí pri starostlivosti o dcérku Katku, ktorá bola od narodenia plne odkázaná na moju pomoc. Postupne sa môj web zapĺňal článkami o tom ako si vybaviť príspevky na kúpu pomôcok. Ako hľadať sponzorov na zaplatenie doplatkov za lieky, rehabilitácie a podobne. Pridávala som kontakty na nadácie, ktoré nám pomohli. Mávala som často telefonáty alebo som si prečítala emaily s otázkami: „ Vy ste Nadácia Burko? Potrebujeme poradiť, prispejete nám na pomôcky?…“

 

Ktorej cieľovej skupine ľudí OZ pomáha?
Občianske združenie sa venuje deťom a mládeži, zdravotne postihnutým osobám bez rozdielu na vek a druh postihnutia, rodinám s osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, týraným osobám, ľuďom v núdzi ale aj náhradným rodinám a deťom z detských centier.

 

Ako OZ pomáha?
OZ pomáha hlavne poradenstvom. ale aj finančne – formou zbierania 2% z daní. Peniaze z darovaných 2% z daní prerozdeľuje do rodín, ktoré prechádzajú rôznymi náročnými životnými skúškami. Či sú to zdravotné problémy, alebo zlá finančná situácia z akéhokoľvek dôvodu.

 

Čo je cieľom nášho občianskeho združenia?
Primárnym cieľom združenia je združovať a pomáhať postihnutým osobám a ich blízkym, pomáhať napredovať rozvoju ich osobnosti bez rozdielu na vek, postihnutie a pod.
Zamerať sa na sociálnu, športovú a kultúrnu činnosť. Podpora rehabilitácie. Podpora integrácie.
Podpora aktivít zameraných prioritne pre zdravotne postihnutých a ich blízkych.
Poradenstvo pri vybavovaní kompenzácií a zdravotných pomôcok pre ťažko zdravotne postihnutých.
Podpora a sprostredkovanie informácií o sociálnych veciach, týkajúcich sa zdravotného postihnutia.
Práca so zdravotne postihnutými a ich príbuznými.
Spolupráca na realizácii tvorby časopisu Inak obdarení.

 

Chcete pomôcť nášmu občianskemu združeniu, aby sme my mohli naďalej pomáhať bezmocným ľuďom?
Zapojte sa a pomôžte aj Vy formou darovania 2% z daní, aby sme spoločne uľahčili život rodinám, kde nie vlastnou vinou prišli o to najcennejšie ZDRAVIE.
Veríme. že sa im bude ľahšie dýchať ak budú vedieť, že majú v nás oporu a môžeme im prispieť na kúpu, liekov, vitamínov, ale aj pri doplatkoch na kúpu zdravotných pomôcok.

 

Údaje pre SZČO, PO, FO, ktoré si podávajú samé Daňové priznanie, t.j. údaje, ktoré uvedú v daňovom priznaní v príslušných Oddieloch, podľa typu DP
Názov: Spolu to zvládneme – Burko, občianske združenie
IČO: 42313236

Vyhlasenie na poukázanie 2% z daní nášmu OZ.

 

Kontakt:
Adresa: Bánik 1548/14, 976 52 Čierny Balog
email: burko@burko.sk,
t.č. 0903534767,
www.burko.sk

 

Teším sa na ďalšiu spoluprácu s ľuďmi, ktorí sa držia sloganu SPOLU TO ZVLÁDNEME.

 

Iveta Bartalová, predsedníčka občianskeho združenia Spolu to zvládneme – Burko

 

Kontakt

Meno a priezvisko(Povinné)