V peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sa chystá zmena

Podľa informácií z ústredia práce, sociálnych vecí a  rodiny, na Slovensku žije takmer pol milióna ľudí s rôznym ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP). Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predložilo na pripomienkovanie novelu zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, kde navrhuje zmeny najmä v peňažnom príspevku na opatrovaní. Cieľom zmien je podľa ministerstva potreba zvýšiť peňažný príspevok poberateľov príspevku …
Čítať ďalej V peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sa chystá zmena

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím začal vykonávať svoju činnosť

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím začal 1. marca 2016 vykonávať svoju činnosť. Na komisára má právo obrátiť sa ktokoľvek vo veci porušovania práv osoby so zdravotným postihnutím alebo ohrozovania práv osoby so zdravotným postihnutím. Podnet je potrebné adresovať na Úrad Komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, Račianska ulica 153, 83 154 Bratislava. Osoby ho môžu podávať …
Čítať ďalej Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím začal vykonávať svoju činnosť

Predstavujeme vám Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Oslovila som písomne JUDr. Zuzanu Stavrovskú, komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím, aby predstavila čitateľom Inak obdarení Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a priblížila jeho činnosť. Písomnú odpoveď prinášame v plnom znení. Milí čitatelia, dovoľte mi informovať Vás, že dňom 1. marca 2016 začal vykonávať svoju pôsobnosť Úrad …
Čítať ďalej Predstavujeme vám Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

Voda deti lieči aj zabáva

Stretla som sa s liečivým plávaním po prvýkrát pred štyrmi rokmi. Dovtedy som mala skúsenosť len s klasickým učením plávania pre deti, ktoré pozostávalo z toho, že sa deťom párkrát obliala hlava, potom sa niekoľkokrát potopili. K tomu trochu hračiek a bolo. Okolo pása a hrudníka sa dávali deťom rôzne pomôcky, aby to skúšali aj samé. Nevidela som na tom …
Čítať ďalej Voda deti lieči aj zabáva

Sociálny taxík

Chcem sa s Vami podeliť o skúsenosť a zároveň Vám poradiť, ako možno využívať služby sociálneho taxíka. Môžu ho využívať ťažko zdravotne postihnutí, občania s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorý im znemožňuje prípadne podstatne sťažuje návštevu zdravotného zariadenia, seniori, ale aj rodičia s deťmi. Skúste sa popýtať na túto možnosť vo vašej obci alebo v meste. Viem, že aj napr. v Brezne …
Čítať ďalej Sociálny taxík

Ako sa správne rozhodnúť pri výbere plienky pre Vaše dieťatko?

V  dnešnej dobe už mamičky neváhajú, či pre svoje dieťatko použijú klasickú bavlnenú alebo jednorazovú plienku. Pri cenách bavlnených plienok, vody, energie, časovej náročnosti a pod. všetko hovorí v prospech jednorazových plienok. Ako sa však zorientovať v širokej ponuke takzvaných „pampersiek“, aby ich kvalita (úžitkové parametre) a cena boli v rovnováhe? Preto Vám poradíme, akým kritériám by mala správne zvolená …
Čítať ďalej Ako sa správne rozhodnúť pri výbere plienky pre Vaše dieťatko?

Pomôcky pri inkontinencii

Pomôcky pre inkontinentných sú hradené zdravotnými poisťovňami na základe zdravotného poistenia. Systém a spôsob predpisovania je stanovený Opatrením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (aktuálne úplné znenie nájdete aj na www.inkontinencia.sk. Pomôcky predpisujú odborní lekári odborov urológia, neurológia, gynekológia, geriatria, chirurgia a onkológia a na ich odporúčanie aj praktickí lekári pre dospelých a praktickí lekári pre deti a dorast. V tomto článku sa budeme zaoberať tzv. …
Čítať ďalej Pomôcky pri inkontinencii

Eliminujme násilie v rodinách so zdravotne postihnutým členom

Žiaľ násilie v rodinách je čoraz bežnejšie a nevyhýba sa ani ľuďom so zdravotným postihnutím. Občas sa v  médiách prezentuje násilný čin, keď muž roky týral svoju ženu a došlo to až tak ďaleko, že musela buď utiecť z domu, alebo jej násilie zmrzačilo zdravie… V prípade násilia fyzického alebo psychického blízkymi osobami sa o tom možno vie, ale vačšinou …
Čítať ďalej Eliminujme násilie v rodinách so zdravotne postihnutým členom

Mobilné pracovisko na vydávanie dokladov

Okresné riaditeľstvo PZ, oddelenie dokladov oznamuje občanom, že dňa 2.11.2012 sa začalo používať mobilné pracovisko na vydávanie dokladov. Toto pracovisko je určené pre občanov s obmedzenou pohyblivosťou alebo občanov dlhodobo pripútaných na lôžko. Občana môžu na každom okresnom riaditeľstve Policajného zboru požiadať o to, aby ich pracovníci mobilného pracoviska navštívili priamo doma, kde im nasnímajú tvár a zapíšu všetky údaje potrebné …
Čítať ďalej Mobilné pracovisko na vydávanie dokladov

Kto môže byť poistencom štátu

Za určité skupiny fyzických osôb – MATKA alebo OSOBA STARAJÚCA SA O  DIEŤA, POBERATEĽ OPATROVATEĽSKÉHO PRÍSPEVKU, OSOBNÝ ASISTENT osoby s ťažkým zdravotným postihnutím – štát po splnení všetkých zákonom stanovených podmienok platí poistné na dôchodkové poistenie. Sú to POISTENCI ŠTÁTU. Definícia Kto môže byť poistencom štátu. Poistencom štátu môže byť: • rodič alebo osvojiteľ dieťaťa, prípadne jeho manžel (manželka), …
Čítať ďalej Kto môže byť poistencom štátu