Špeciálne sedadlo do auta pre osoby so zdravotným postihnutím

Pre osoby so zdravotným postihnutím a ľudí so zranením je sedenie v aute alebo nastupovanie a vystupovanie z  neho často nepríjemné. Študenti Strojníckej fakulty STU skúmali ako týmto ľuďom uľahčiť šoférovanie a cestovanie v automobile. Ich inovácia priniesla veľké úspechy v odbornej sfére a  na viacerých konferenciách. Vytvorili koncept „Smart sedadla“, pre malé mestské vozidlá, aké dnes na trhu nenájdete. …
Čítať ďalej Špeciálne sedadlo do auta pre osoby so zdravotným postihnutím

Viete, aké máte povinnosti ak zmeníte trvalý pobyt alebo bývate mimo Slovenskej republiky

Peňažné príspevky Peňažný príspevok na kompenzáciu sa nevypláca mimo územia Slovenskej republiky. Ak sa osoba s ťažkým zdravotným postihnutím zdržiava mimo územia Slovenskej republiky dlhšie ako 60 po sebe nasledujúcich dní, peňažný príspevok na kompenzáciu sa odníme a jeho výplata sa zastaví od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom táto …
Čítať ďalej Viete, aké máte povinnosti ak zmeníte trvalý pobyt alebo bývate mimo Slovenskej republiky

RTV ÚHRADY – Oslobodenie od povinnosti platiť úhradu

Ťažko zdravotne postihnuté osoby  Od povinnosti platiť úhradu je oslobodený platiteľ, ak žije v domácnosti s  fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má na adrese odberného miesta tohto platiteľa trvalý pobyt, alebo sám je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a vznik tejto skutočnosti oznámi a zároveň preukáže vyberateľovi úhrady. Nárok na oslobodenie od …
Čítať ďalej RTV ÚHRADY – Oslobodenie od povinnosti platiť úhradu

Poistenci VšZP nebudú od októbra v zapojených lekárňach platiť 17 centov za nový recept

Všeobecná zdravotná poisťovňa zavádza namiesto klasických receptov nový recept s  čiarovým kódom nazývaný eRecept. Spolu so Slovenskou lekárnickou komorou chcú podporiť rozširovanie elektronických služieb v zdravotníctve. Všeobecná zdravotná poisťovňa s  3,2-milió- na poistencami úspešne pokračuje v procese elektronizácie služieb klientom. Po nedávnom spustení hromadnej elektronickej distribúcie ročných zúčtovaní zdravotného poistenia uvádza do praxe ďalšiu elektronickú službu …
Čítať ďalej Poistenci VšZP nebudú od októbra v zapojených lekárňach platiť 17 centov za nový recept

Nárok na invalidný dôchodok z mladosti

Za osobitne stanovených podmienok môže vzniknúť nárok na invalidný dôchodok (tzv. invalidný dôchodok z mladosti) aj fyzickej osobe, ktorá sa stala invalidnou pred dovŕšením veku, v ktorom sa končí povinná školská dochádzka alebo v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom. Nárok na tento dôchodok vznikne najskôr odo dňa dovŕšenia 18 rokov veku. Kde a ako požiadať o priznanie dôchodku …
Čítať ďalej Nárok na invalidný dôchodok z mladosti

Pomôcky pri inkontinencii

Zdravotné poisťovne uhrádzajú pre inkontinentných (od 3 rokov veku) plienky a iné pomôcky. Predpisujú na poukaz odborní lekári ( neurológ, urológ, onkológ, chirurg ), alebo na odporúčanie uvedených odborných lekárov aj praktickí lekári pre dospelých a praktickí lekári pre deti a dorast. V zozname kategorizovaných zdravotných pomôcok nájdete kódy k plienkam, podložkám, a iným pomôckam …
Čítať ďalej Pomôcky pri inkontinencii

Od júla 2017 sa zvýši suma životného minima a tým aj niektoré sociálne dávky

Od 1. júla 2017 najneskôr do 30. júna 2018 sa za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, považuje suma alebo úhrn súm: • 199,48€ mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu , • 139,16€ mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu, • 91,06€ mesačne, ak ide o  …
Čítať ďalej Od júla 2017 sa zvýši suma životného minima a tým aj niektoré sociálne dávky

Evidencia vozidiel – Správne poplatky pre ZTP

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla slúži na zabezpečenie mobility osoby s ŤZP. Osoba s ŤZP, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom využíva toto vozidlo v stanovenej frekvencii na prepravu na určené miesta a späť (napríklad do zamestnania, do školského zariadenia, do domova sociálnych služieb). A  keď zdoláte všetky prekážky a auto vám parkuje pred …
Čítať ďalej Evidencia vozidiel – Správne poplatky pre ZTP

Uvádzame zoznam niektorých kategorizovaných zdravotníckych pomôcok plne alebo čiastočne uhrádzaných zdravotnými poisťovňami platný od 1.1.2017 – 31.3.2017

Indikačné obmedzenia zdravotníckych pomôcok skupiny L Vozíky a kočíky, mobilné chodúľky, zdviháky chorých, špeciálne postele a príslušenstvo k nim Základný funkčný typ zdravotníckej pomôcky poskytuje poistencovi s určitým zdravotným postihnutím, alebo určenou chorobou veku primeraný funkčný efekt a maximálnu funkčnú kompenzáciu zodpovedajúcu jeho postihnutiu. Predstavuje základnú funkčnú štandardu kompenzácie poruchy v danej skupine pomôcok. Je plne hradený …
Čítať ďalej Uvádzame zoznam niektorých kategorizovaných zdravotníckych pomôcok plne alebo čiastočne uhrádzaných zdravotnými poisťovňami platný od 1.1.2017 – 31.3.2017

Dôležité pre ZŤP: Oslobodenie od platenia za elektronickú diaľničnú známku

Držitelia parkovacích preukazov ZŤP môžu aj v roku 2017 využívať spoplatnené diaľnice a rýchlostné cesty bezplatne. Registrácia oslobodenia od platenia úhrady z  roku 2016 platí aj pre rok 2017. To znamená, že existujúce registrácie oslobodených vozidiel zostanú v platnosti aj v budúcom roku. Oslobodené vozidlá nemusia o  registráciu žiadať opätovne. Registrácia oslobodenia od platenia úhrady je platná dovtedy, dokedy sa nezmenia …
Čítať ďalej Dôležité pre ZŤP: Oslobodenie od platenia za elektronickú diaľničnú známku