Plávanie zdravotne postihnutých športovcov

V športe zdravotne postihnutých športovcov sú štyri skupiny postihnutí – telesne, zrakovo, mentálne a  sluchovo postihnutí športovci. Na Slovensku sme organizovaní v kluboch a zväzoch – v Slovenskom zväze telesne postihnutých športovcov (SZTPŠ), v Slovenskej asociácii zrakovo postihnutých športovcov (SAZPŠ). Športovci s mentálnym postihnutím majú tiež svoju organizáciu – Slovenský zväz športovcov s mentálnym postihnutím (SZŠMP). Všetci majú svoju spoločnú organizáciu – Slovenský …
Čítať ďalej Plávanie zdravotne postihnutých športovcov

ROK 2016 – Paralympijsky rok

Rok 2016 sa celý niesol v duchu letných paralympijských hier v Rio de Janiero v Brazílii nielen na  celom svete, ale aj u  nás. Všetko naše úsilie smerovalo k  tomu, aby sme splnili limity účasti do Ria. Preto sme sa okrem pretekov, o ktorých sme hovorili v minulom čísle, zúčastnili aj ďalších športových aktivít. Otvorené majstrovstvá Nemecka IDM 2016 v Berlíne  …
Čítať ďalej ROK 2016 – Paralympijsky rok

Deň detí na Kačíne

Ani sme sa nenazdali, a zrazu je 25 rokov preč ako voda. Toľko rokov totiž naša osada organizuje Deň detí na Kačíne pre telesne znevý- hodnené deti a mládež zo Spojenej školy na Mokrohájskej ulici v Bratislave. Tak, ako po roky minulé, aj tento ročník dopadol vynikajúco. Vyšlo nám počasie, program bol bohatý a  darčeky potešili všetky deti. O celodenné občerstvenie sa …
Čítať ďalej Deň detí na Kačíne

Záver roka 2015 v našom klube PK TZPŠ DOLPHINS

1. Majstrovstvá SR hendikepovaných športovcov SPV, 10. ročník o „Pohár DELFÍNA pre TPŠ“ Už tradične sa koncom mesiaca október konali v Nových Zámkoch plavecké preteky 10.ročník o „Pohár DELFÍNA pre TPŠ“ a Majstrovstvá SR hendikepovaných športovcov SPV. Okrem klubov Harkány DSE z Maďarska sa pretekov zúčastnili plavci z  PK Humenné, ŠKpZP Košice, ŠKP Košice, OZ Usmej sa na  mňa Košice, …
Čítať ďalej Záver roka 2015 v našom klube PK TZPŠ DOLPHINS

Tomáš Galbinec – Spomienky na školu

Žiaci Spojenej školy na Mokrohájskej 3 v Bratislave už niekoľko rokov, teda presne 12, publikujú školský časopis s názvom MOKY3. V priebehu rokov sa v  školskej redakcii vymenilo mnoho redaktorov, či už spomedzi žiakov, alebo učiteľov. V časopise sa objavujú stále rubriky, ako sú „Cez okienko 1. stup- ňa, Top rozhovor, Knižné okienko, Kopla ma múza, Hello English Readers!“, …
Čítať ďalej Tomáš Galbinec – Spomienky na školu

Prirodzené začlenenie detí so zdravotným znevýhodnením je dôležité

V spoločnosti často rezonuje problematika integrácie detí so znevýhodnením. Rozhodovanie o umiestnení telesne, respektíve zdravotne znevýhodneného dieťaťa do školy býva zložité. Nebudeme dieťa dehonestovať? Neuberieme mu šancu na život v „normálnom“ kolektíve? Na druhej strane sa každý takýto rodič obáva možnej šikany svojho potomka. Na Spojenej škole Mokrohájska 3 v Bratislave sú deti vnímané ako …
Čítať ďalej Prirodzené začlenenie detí so zdravotným znevýhodnením je dôležité

Leto v Plaveckom klube TZPŠ DOLPHINS

Toto leto bolo plné vody. Ako prvý vycestoval na  preteky do Holandska Adam Riečičiar. Boli to 11. svetové hry juniorov IWAS 2015 do 23 rokov v meste Stadskanaal. Ďalší plavci – Gettlerová Anna, Marić Jadranka, Holek Šimon a Sloboda Marek – sa zúčastnili Európskych hier mládeže 2015 do 20 rokov vo Varaždíne. Posledné dve plavkyne – Karina Petrikovičová a Tatiana Blattnerová – sa zúčastnili Majstrovstiev sveta IPC 2015 v plávaní v Glasgowe. Karina PETRIKOVIČOVÁ – splnila …
Čítať ďalej Leto v Plaveckom klube TZPŠ DOLPHINS

Ďakujem, že som mohol byť aspoň jeden deň rybárom!

Jedno krásne májové sobotné ráno bolo iné ako obvykle. Nespali sme do 10:00, ako v sobotu zvykneme, ale vstali sme tak skoro, ako keby sme išli do školy. Pýtate sa, kam sme išli? No my sme išli na rybačku! Lebo vraj ryby lepšie berú skoro ráno. Pripravili sme sa, obliekli sa športovo a vybrali sa …
Čítať ďalej Ďakujem, že som mohol byť aspoň jeden deň rybárom!

Škola bez bariér – Škola so srdcom – Škola do ktorej sa oplatí chodiť

História školy História školy siaha do  školského roku 1937/38, kedy niesla názov Zvláštna škola národná pre postihnuté deti vo veku školopovinnom v  Bratislave. Škola bola spojená s  ústavom a  mala troch pedagogických zamestnancov – riaditeľa a  dvoch učiteľov. Do budovy na Mokrohájskej ulici bola škola presťahovaná v školskom roku 1968/69 a stala sa súčasťou Ústavu sociálnej starostlivosti pre telesne postihnutú …
Čítať ďalej Škola bez bariér – Škola so srdcom – Škola do ktorej sa oplatí chodiť