Spojená škola v Piešťanoch

Spojená škola v Piešťanoch vznikla rozhodnutím MŠ SR a vydaním zriaďovacej listiny Krajským školským úradom k 1.1.2006 spojením škôl Špeciálna základná škola a Praktická škola so Základnou školou pri zdravotníckom zariadení Zelený strom. Spojená škola poskytuje vzdelávanie a výchovu handicapovaným deťom a mladým dospelým. Je nástupníckou školou bývalej pomocnej školy (1947) a základných škôl pri …
Čítať ďalej Spojená škola v Piešťanoch

Špeciálna materská škola vo Valaskej

„Úsmev dieťaťa je najkrajší dar. Máme to šťastie, že môže byť darom za našu prácu. Je krásne dostať ho každý deň.“ Špeciálna materská škola internátna vo Valaskej poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom so zdravotným znevýhodnením vo veku 3-6 rokov. V našej materskej škole podporujeme komplexný osobnostný rozvoj detí. Našim deťom pomáhame formovať vlastnú jedinečnosť a životné …
Čítať ďalej Špeciálna materská škola vo Valaskej

Praktická škola v Novom Meste nad Váhom

„Niekedy je umenie milovať to, čo je múdre a krásne, ale prijať a pomáhať tým, ktorí týmto nie sú obdarení, to vyžaduje ozajstnú zrelosť ducha.“ Sú tu a žijú medzi nami, ale mnohí z nás sa stále tvária, že ich nevidia. Sú však medzi nami, potrebujú našu pomoc, aj keď o ňu neprosia. Ich mlčanie …
Čítať ďalej Praktická škola v Novom Meste nad Váhom

Spojená škola vo Vrbovom

Vrbové je mesto ležiace pri Piešťanoch. Hoci patrí medzi malé mestá, históriu má veľmi bohatú. Veď kto by z nás nepoznal slávneho rodáka z Vrbového Mórica Beňovského? Asi každý z nás už o ňom počul. Hoci prázdniny už začali a školáci na školu iste nemyslia, v rozhovore sa vrátime späť do školy. Dnes Vám chcem predstaviť Spojenú školu na Námestí sv. Cyrila a Metóda, ktorá …
Čítať ďalej Spojená škola vo Vrbovom