Šťastie je výrazom naplneného života aj nás hendikepovaných

Počas celého trvania ľudskej spoločnosti ľudia neustále hľadali, hľadajú a  budú hľadať šťastie. Spôsoby a metódy ako ho dosiahnuť. Ako dosiahnuť vydarený život. Absolútne šťastie. Vydarený život či absolútne šťastie sú však iba vízie, ktoré v sebe živia nespokojní a neuspokojení. Šťastie znamená byť v prvom rade ak je človek vyrovnaný a zjednotený sám so sebou, ak je …
Čítať ďalej Šťastie je výrazom naplneného života aj nás hendikepovaných

Charitatívny bazár ADELI Medical Center a Nadácie ADELI

Ak po našich myšlienkach a slovách nenasledujú skutky, podobáme sa stromu, ktorý má síce listy, no neprináša žiadne ovocie. Sociálnej zodpovednosti bolo venovaných množstvo medzinárodných konferencií, panelových diskusií, napísaných veľa odborných i popularizačných kníh, avšak ak nie sme schopní empaticky vnímať, počúvať a uvažovať, ani si nevšimneme ako naše konanie postupne skĺzne k prázdnemu aktivizmu, neschopnému odpovedať na …
Čítať ďalej Charitatívny bazár ADELI Medical Center a Nadácie ADELI

Peter Hraško – Neprestávajte veriť

O skleróze multiplex či únavovom syndróme sa často hovorí, že sú to tichí zabijacii. Prichádzajú pomaly, potichu. Nepozorovane. Keď však lekár vynesie konečný verdikt je to ako keby ste dostali od majstra sveta v boxe najvyššej váhovou hmotnosti tvrdú ranu na solar. Je to šok a mnohí z nás skončili na psychiatrických klinikách. Je veľmi ťažké a doslova …
Čítať ďalej Peter Hraško – Neprestávajte veriť

Operné gala pre krehkú bojovníčku

Môžete rozprávať čo chcete a akokoľvek sväto a pekne, ale ak za tým nestoja skutky, sú to len prázdne reči. Dnes jedno gesto znamená viac ako celé litánie. Don Anton Srholec SDB Už v samotnom našom bytí je zakódovaný vzťah k  druhým. Od narodenia sme na nich odkázaní a bez nich nemôžeme existovať. Táto starostlivosť a dôvera sa …
Čítať ďalej Operné gala pre krehkú bojovníčku

Bicyklovali sme pre Ninku

Našou úlohou je osobne sa vo svojom živote pričiniť o to, aby sa tento svet stal o niečo svetlejším, hrejivejším a ľudskejším. Nie sme na svete iba sami pre seba. Ak budeme pozorne načúvať tichým impulzom svojho srdca, potom pocítime, čo dobré môžeme urobiť pre druhých a potom sa budeme cítiť povolaní k tomu uskutočniť taký, alebo onaký projekt. …
Čítať ďalej Bicyklovali sme pre Ninku

Keď tóny objímajú

Naša spoločnosť si k telesne a mentálne postihnutým spoluobčanom ešte stále nenašla tú správnu cestu, čo sa ale postupom času, i keď malými krôčikmi postupne mení. Jedným z hlavných problémov v tejto oblasti je plnohodnotné začlenenie ľudí do života. Často krát im z viacerých dôvodov nie je umožnený prístup do verejných priestorov, napríklad parkov, kaviarní, divadiel, čo im …
Čítať ďalej Keď tóny objímajú

Medzinárodný deň žien

Medzinárodný deň žien sa u nás dodnes nezbavil svojej ideologickej zaťaženosti a archaizmov dedených z  generácie na generáciu. Jedným z takýchto názorov na tento sviatok v súčasnosti je, že MDŽ si ako socialistický sviatok nezaslúži pripomínanie a ženy dnes majú Deň matiek. „Táto názorová orientácia však neuvedomene vylučuje z  „práva na ženskosť“ všetky nematky. Tento názor úzko súvisí …
Čítať ďalej Medzinárodný deň žien

Valentín, deň zamilovaných

Čas od času našou spoločnosťou prebehne diskusia o zmysle sviatkov uvedených v kalendári. Dôvody, pre ktoré je táto téma nastoľovaná sú však v povrchnosti, t.j. nepochopení zmyslu sviatkov, ktoré vníma veľká časť spoločnosti ako dôvod na oslavu. Je to iba časť pravdy, respektíve nepodstatná časť pravdy. Hlavným zmyslom akéhokoľvek sviatku je si niečo pripomenúť. A nielen pripomenúť. V daný deň …
Čítať ďalej Valentín, deň zamilovaných

Inakosť neznamená menejcennosť, bremeno a nie je božím trestom

V súčasnosti sa tvrdí, že ľudstvo dosiahlo vo svojich dejinách najvyššiu formu inteligencie. Veď lietanie do kozmu je už triviálnou záležitosťou a technologické objavy sú dych berúce. Bežne vlastníme veci, ktoré ešte pred pár rokmi boli iba vo svete fantázie. Materiálny svet… Spoločnosť však nestojí a nepadá na matérii, aj keď sa nás o tom snažia médiá silou mocou …
Čítať ďalej Inakosť neznamená menejcennosť, bremeno a nie je božím trestom