„Chcete sa dozvedieť o možnostiach, ako získať zdvíhacie zariadenie?“

Ako získať zdvíhacie zariadenie?  Naše komplexné služby a poradenstvo sú tu pre Vás! „Potrebujete bezplatné zameranie, odskúšanie, aby ste zistili vhodnú pomôcku, jej cenu a spôsob ako ju získať?“ Náš obchodný zástupca Vás rád navštívi a: • vykoná bezplatné zameranie a vyhotovenie ponuky, • poradí najvhodnejšie riešenie z hľadiska praktického využitia aj ceny, • v …
Čítať ďalej „Chcete sa dozvedieť o možnostiach, ako získať zdvíhacie zariadenie?“

Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony

Konanie o obmedzení spôsobilosti na právne úkony je upravené v zákone č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len „CMP“), a to v ustanoveniach § 231 a nasl. CMP. Do 1. júla 2016 sa však konanie o obmedzení spôsobilosti na právne úkony spravovalo zákonom č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok. CMP priniesol viaceré zmeny v konaní, pričom na tie najvýznamnejšie …
Čítať ďalej Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony

Jana Žitňanská predstavila slovník pre označovanie zdravotného postihnutia

Nedávno ste predstavili slovník pojmov pre označovanie zdravotného postihnutia. Čo Vás viedlo k jeho vytvoreniu? Myšlienka zjednotenia vhodných a nevhodných pojmov pre označovanie zdravotného postihnutia zrela postupne. Dá sa povedať, že pomyselnou “poslednou kvapkou” bolo keď moja kolegyňa flámska europoslankyňa Helga Stevens kandidovala na post predsedníčky Európskeho parlamentu a  v médiach ako aj z  úst mojich kolegov …
Čítať ďalej Jana Žitňanská predstavila slovník pre označovanie zdravotného postihnutia

Odľahčovacia služba

Ak si v rámci poskytovania odľahčovacej služby vyberie občan poskytovanie opatrovateľskej služby, je obec túto službu povinná poskytovať 12 hodín denne? Teda aj viac ako 8 hodín, čo je pracovný čas opatrovateľky? 30 kalendárnych dní odľahčovacej službu je potrebné si vybrať nepretržite? Ako sa v tomto prípade stanovuje úhrada? Má sa odkázanému občanovi vydať rozhodnutie o odkázanosti na …
Čítať ďalej Odľahčovacia služba

Peňažný príspevok na prepravu

Som osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, nemôžem cestovať autobusom ani vlakom a auto nevlastním. Môžem dostať nejaký príspevok na prepravu? Ak nie ste vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla a podľa posudku úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ste odkázaný na individuálnu prepravu, môžete príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny písomne požiadať o  peňažný príspevok na prepravu za podmienok, že sa …
Čítať ďalej Peňažný príspevok na prepravu

Peňažný príspevok na opatrovanie

Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia podľa § 40 umožňuje poskytovať peňažný príspevok na  opatrovanie. Podľa štatistiky Ústredia práce, sociálnych vecí je na Slovensku 54 924 poberateľov tohto príspevku (júl 2016). Kto môže požiadať o peňažný príspevok na opatrovanie?  Oprávnenou osobou na peňažný príspevok je osoba, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) a  je manžel, …
Čítať ďalej Peňažný príspevok na opatrovanie

Peňažný príspevok na kúpu pomôcky, peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky a peňažný príspevok na úpravu pomôcky

Osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na pomôcku, sa môže poskytnúť: • peňažný príspevok na kúpu pomôcky, • peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky, • peňažný príspevok na úpravu pomôcky. Za pomôcku sa považuje: • vec, technologické zariadenie alebo jeho časť, ktoré umožňujú alebo sprostredkujú osobe s ŤZP vykonávať činnosti, ktoré by bez ich použitia nemohla vykonávať sama alebo by …
Čítať ďalej Peňažný príspevok na kúpu pomôcky, peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky a peňažný príspevok na úpravu pomôcky

Kde a ako sa môže vybaviť a získať zdravotnícka pomôcka?

Zdravotnícke pomôcky rôzneho druhu je možné získať niekoľkými spôsobmi. Každá zdravotnícka pomôcka musí zodpovedať zdravotnému stavu postihnutej osoby, pacienta, aby nedošlo k poškodeniu či zhoršeniu zdravotného stavu. Je niekoľko možností, ako získať potrebnú pomôcku. Zakúpenie pomôcky za hotovosť  Najrýchlejším spôsobom, ako získať potrebnú pomôcku je kúpiť si ju platbou v  hotovosti. Vzhľadom na to, že sú pomôcky …
Čítať ďalej Kde a ako sa môže vybaviť a získať zdravotnícka pomôcka?

Peňažný príspevok na kúpu auta

Kto môže požiadať o peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla? Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), ktoré majú problémy s  mobilitou alebo problémy zvládnuť inú situáciu vo verejných dopravných prostriedkoch môžu písomnou formou požiadať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a  rodiny o  priznanie peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla (OMV). Aké podmienky musím spĺňať, aby …
Čítať ďalej Peňažný príspevok na kúpu auta

Čo chcete vedieť o peňažnom príspevku na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže

Máme bariéry v byte, ktoré znemožňujú pohyb na  vozíku, mám nárok na  príspevok na úpravu bytu? O peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže môžete požiadať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ak chcete odstrániť existujúce bariéry, napr. v kúpeľni, kuchyni a podobne. Príspevok je možné získať aj na úpravy vstupu a prístupu do bytového domu, rodinného domu a garáže, ako …
Čítať ďalej Čo chcete vedieť o peňažnom príspevku na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže