Časopis Inak obdarení rok 2017

Tento rok sa niesol v znamení nových priateľstiev a spolupráce.
Pribudlo nám viac dobrovoľníkov, ktorí do časopisu radi prispievajú svojimi vlastnými skúsenosťami a postrehmi.

 

Archív 2016

Január 2017
Január 2017

Február 2017
Február 2017

Marec 2017
Marec 2017

Apríl - Máj 2017
Apríl – Máj 2017

Jún - Júl 2017
Jún – Júl 2017

August - September 2017
August – September 2017

Október - November 2017
Október – November 2017

December 2017 – Január 2018