Bezbariérový prístup do bytu v bytovom dome

Vonkajšie schodisko, vnútorné schodisko, výťah stojí v medziposchodí, obytný dom bez výťahu. Toto sú typy bariér, s ktorými sa stretávajú vozičkári a imobilný všeobecne. Aj tieto bariéry sa dajú odstrániť.

Vonkajšie schodisko, vstup do bytového domu

Pokiaľ Vám vonkajšie schodisko spôsobuje bariéry dá sa pre ich odstránenie použiť nájazdová rampa. Má však svoje limity, aby človek na invalidnom vozíku dokázal samostatne používať nájazdové rampy musia mať sklon stúpania do 8°. To znamená, že pre metrovú výšku (6 schodov) je potrebná 8 metrová nájazdová rampa. Preto je vhodnejšie, aj finančne efektívnejšie použiť Šikmú schodiskovú plošinu.

Šikmá schodisková plošina

Myšlienka zariadenia je jasná, samostatne nastúpiť na invalidnom vozíku a previezť sa po schodisku. Cez schodisko sa šikmá plošina pohybuje po dráhe, ktorá slúži aj ako zábradlie. Slovenský výrobca SPIG, s.r.o. dokáže šikmú schodiskovú plošinu prispôsobiť predstavám, potrebám a priestorom konkrétneho klienta. Pre vonkajšie schodiská je vhodnejšie vybrať schodiskovú plošinu s priamym elektrickým napojením. Schodiskové plošiny s  batériovým prívodom môžu mať v zime v exteriéry problémy s prevádzkou.

Šikmé schodiskové plošiny


Bytovka s výťahom v medzi poschodí

Pokiaľ Vám výťah zastáva v medziposchodí, rovnako Vás čaká prekážka, ktorou sú schody. Aj v tomto prípade je možné použiť schodiskovú plošinu, je však častokrát potrebné ju vyrobiť na mieru kvôli malému priestoru medzi výťahom a schodiskom. Vyhovovať môže aj stoličkový výťah, záleží od vašej predstavy o  zdvíhacom zariadení. Samozrejme uplatniteľný je aj schodolez. Jedná sa o prenosné zdvíhacie zariadenie. Pokiaľ máte vo vchode viaceré schodiskové bariéry, môžete ich odstrániť naraz jedným zariadením – schodolezom.

Bytovka bez výťahu
Byt na prvom, druhom, treťom poschodí v bytovke bez výťahu. Úplnú samostatnosť pre hendikepovaných zabezpečujú napevno inštalované zdvíhacie zariadenia (stoličkový výťah, schodisková plošina, zvislá plošina). V prípade, že bývate nanajvýš na 2. poschodí bytového domu bez výťahu cena týchto zariadení sa Vám zmestí do výšky príspevku s doplatkom od KLUBU SPIG. Pre inštaláciu schodiskovej plošiny, alebo stoličkového výťahu je potrebný súhlas s ostatnými vlastníkmi bytov vo vchode. Pokiaľ to má spôsobovať problém, bezbariérovosť môžete riešiťschodolezom. Keďže nie je napevno namontovaný do schodiska, ale prenosný, nevyžaduje si súhlas ostatných.

Byt vo vyšších poschodiach v bytovke bez výťahu
Pokiaľ bývate v  bytovom dome bez výťahu na vyššom poschodí práve schodolez môže byť vašim riešením. A  to aj preto, že zariadenia ktoré sa montujú napevno sa po schodisku pohybujú po dráhe, ktorá spĺňa aj úlohu zábradlia s madlom (šikmá schodisková plošina), alebo vďaka koľaji (stoličkový výťah). Ak by ste mali záujem o schodiskovú plošinu, alebo stoličkový výťah na 4. poschodie, je potrebné si uvedomiť, že tu hovoríme o dráhe ktorá má viac ako 25 metrov. Takéto riešenie je dosť finančne náročné, pričom schodolez Vám dokáže pomôcť prekonať takúto vzdialenosť rýchlosťou 5,5 m/ min za pomoci jedného asistenta za zhruba štvrtinové náklady. Pre zhrnutie odporúčaní a  riešení v prípade, že Váš byt sa nachádza na vyšších poschodiach v  bytovom dome bez výťahu vraciame sa naspäť k  dvom alternatívam. Zvislá plošina, alebo schodolez. Z týchto dvoch variant Vám schodolez ušetrí náklady, na druhejstrane zvislá plošina zvýši Váš komfort. Rozhodnutie je na Vás.

Zvislá vertikálna plošina
Pokiaľ schodisko bytového domu obsahuje medzi-schodiskový priestor „zrkadlo“, ktoré má aspoň 1200 mm môžete rozmýšľať aj nad zvislou vertikálnou plošinou. Realizácia zvislej plošiny prichádza k  úvahu aj v  exteriérových priestoroch. V  takom prípade je ale pravdepodobné, že v rámci debarierizácie bude potrebné vykonať aj stavebné úpravy. (dvere s elektrickým kľúčom v každej nástupnej stanici). Maximálny zdvih, ktorý je možný je 12 metrov. Čo znamená 4. poschodie. Zvislé plošiny s hydraulickým pohonom majú veľmi tichý chod, rýchlosť povolenú normou do 9 m/min. A  je možnosť výberu medzi vysvietenou kabínou, alebo polokabínou. Zvislá plošina môže byť aj s ohradením.

Zvislé hydraulické plošiny OS 400


Bezbariérový schodolez

Schodolez je zariadenie, ktoré je použiteľné vo všetkých prípadoch odstraňovania bariér v bytovom dome, ako cenovo najdostupnejšie a najvšestrannejšie riešenie. Ale aj schodolez má svoje limity. Pásový schodolez má nosnosť maximálne 150kg, (nie je stavaný na 120kg elektrické vozíky), sklon schodiska, pre ktoré je určený je do 35°, minimálna šírka schodiska je 80cm, maximálna výška schodu 23cm. Existuje aj prenosný schodolez pre točité schodisko, tzv, kolieskový schodolez.

Kolieskový schodolez Yack | SPIG, s.r.o. | Schodolezy pre ŤZP

 

Financovaním týchto zariadení sa zaoberá Zákon 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia V.HLAVA§ 33 – PEŇAŽNÝ PRÍSPEVOK NA KÚPU ZDVÍHACIEHO ZARIADENIA

Vďaka zákonu je možné získať maximálne 95% z ceny zariadenia, hovorí ale aj o nutnom doplatku zo strany žiadateľa.
Na šťastie pre Vás je na Slovensku vytvorený KLUB SPIG.
Vďaka Klubu SPIG, dokážeme nájsť pre klientov prostriedky na doplatok za zariadenie do výšky až 10% z ceny.
Vďaka tomuto klient získa zdvíhacie zariadenie bez použitia vlastných finančných prostriedkov.

Urobte prvý krok, dohodnite si bezplatnú obhliadku vašich priestorov, kdekoľvek na Slovensku.
Je Vám k dispozícii bezplatná infolinka 0800 105 707, môžete sa ozvať aj mailom spig@spig.sk.

 

Viac aj na webe SPIG

 

Bezbariérový prístup do bytu v bytovom dome

 

Archív článkov z jarného čísla časopisu nájdete tu.

Články z časopisu nájdete na informačnom portáli Inak obdarení.