Rok 2014 a 2013

Ďakujeme dobrovoľníkom, ktorí nám prispievajú do časopisu svojimi vlastnými postrehmi a radami. Najlepšie poradenstvo – vlastná skúsenosť.

Archív 2013 – 2014

Január 2014

Február 2014

Marec 2014

Apríl 2014

Máj 2014

Jún 2014
Jún 2014

Júl – August 2014

September 2014

Október 2014

November 2014

December 2014

December 2013
December 2013