Afirmácia na dnešný deň

Afirmácia na dnešný deň

 

 

 

Afirmácia na dnešný deň nám pomáha k zvýšenému sebavedomiu, sebahodnote a sebaúcte.

Naše myšlienky vytvárajú náš život.
Preto si dávajme pozor na čo myslíme.

 

 

 

 

Odkaz od anjelov na dnešný deň si prečítajte tu.

 

Afirmácie sú krásne pozitívne myšlienky, ktoré nám zlepšujú náladu a život vďaka nim je krajší a jednoduchší.
Ak budeme pravidelne čítať afirmácie, budeme mať jednoduchší život.

Afirmácia na dnešný deň je tu pre vás každý deň.

 

 

 

Facebook: Prítomný okamih