Zvislá plošina – domáci výťah, Slovenská výroba SPIG s.r.o

Zvislé plošiny sú určené na prekonávanie architektonických bariér – schodísk, stupňov a rámp. Sú vhodné do výšky max. 5m.
Skrutkové plošiny sa používajú do výšky zdvihu 1,5 až 4m (max. 5,5m s ohradením).
Pre nižšie zdvihy sú vhodné nožnicové plošiny. Sú vhodné na miesta, kde by inštalácia výťahu bola neekonomická, alebo technický nemožná.
Imobilná osoba sa na plošine prepravuje na vozíku, alebo na sklopnej sedačke. Zvislá plošina bez ohradenia sa na rozdiel od štandardného výťahu ľahšie a rýchlejšie inštaluje (max. 1-2 dni).

Ovládanie je upravené aj pre imobilné osoby. Pri zdvihu do 4m u súkromných osôb a do2m vo verejných budovách nepotrebuje plošina ohradenie dráhy. Skrutková plošina má oceľový rám pohonu, nožnicová plošina môže byť vybavená pohonom zakrytým mechom alebo žalúziou.
Plošina je vybavená bezpečnostnými senzormi, citlivým dnom, výťahovými bránkami a inými bezpečnostnými prvkami, aby zaručila bezpečnosť podľa noriem a predpisov.
Ďalšie varianty je možné dodať podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka.

Cenová ponuka sa vystavuje na základe bezplatného zamerania alebo projektovej dokumentácie.

Viac na stránke

Články Január 2014

 

Informačný portál čítajte tu.

 

Mám záujem