Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Archív Júl - August 2014 Poradíme-usmerníme Vedeli ste, že ...

Životné minimum sa od 1.7.2014 nezvýši a tým ani peňažné príspevky

Sumy životného minima sa od 1. júla 2014 nezvýšia, rozhodlo o tom MPSVR SR. Výška, resp. zmena životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu je sumou, od ktorej sa odvíjajú ďalšie veličiny, ako sú peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, výška daňového bonusu, výška prídavku na  dieťa, výška príplatku k  prídavku, výška nepostihnuteľnej sumy pri exekučných zrážkach a iné.

Sumy životného minima za ostatných 5 kalendárnych rokov medziročne vždy rástli.
Od 1. júla 2014 zostanú sumy životného minima zachované na ich terajšej úrovni, a síce:
• 198,09 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
• 138,19 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
• 90,42 € mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.
V roku 2014 ministerstvo nové opatrenie nevydá a v účinnosti zostáva opatrenie č. 186/2013 Z. z. o úprave súm životného minima, ktoré nadobudlo účinnosť 1. júla 2013. Znamená to, že sa suma peňažných príspevkov nebude zvyšovať a ostáva ďalší rok rovnaká.
Zdroj: InternetĎalšie zaujímavé články nájdete aj tu.

close

Prajeme príjemné čítanie a ďakujeme za zdieľanie