Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Archív Apríl - Máj - Jún 2018 Autizmus

Ži a nechaj žiť 2018, piaty ročník celoslovenského stretnutia rodín s deťmi s autizmom a iných komunít.

Projekt ŽI A NECHAJ ŽIŤ 2018 je už v poradí 5. ročníkom podujatia prioritne viazaného na rodiny s osobami s autizmom, či na iné znevýhodnené komunity a v zmysle inklúzie aj pre zdravé deti.

Predchádzajúce ročníky mali vo svojich názvoch sen – Legosen 2014, spájanie – Lego spája 2015, život a zažívanie vecí – ŽI A ZAŽI 2016, žiť a nechať – ŽI A NECHAJ ŽIŤ 2017. Potvrdil sa inkluzívno- integračný rámec a nastavenie podmienok podujatia tak, že všetky skupiny boli spokojné a vzájomne sa dopĺňali. V roku 2018 sme sa rozhodli, že už názov nebudeme meniť a pridáme už len aktuálny rok. V rámci projektu v roku 2018 pripravíme pre rodiny s osobami s autizmom, ktoré majú svoje špecifiká, príjemné a rôznorodé aktivity, aby účastníkov obohatili o nové zážitky.

V priestoroch ŠZŠ pripravíme tradične stavanie lega, laserové pušky, nafukovací hrad na skákanie, tvorivé dielne na rozvoj jemnej motoriky, športové aktivity na podporu pohybových zručností detí i rodičov, intuitívne pohybové hry pre celú rodinu, maľovanie na tvár, odmeňovanie detí i dospelých, ktorí vykročia zo svojej komfortnej zóny, či prekročia svoje oslabenia. Dobrovoľníci z TESCA v BB nás prekvapili prípravou športových aktivít pre deti, na ktoré sa úprimne tešíme. Hasiči prinesú deťom adrenalín v podobe možnosti vyskúšať si techniky hasenia a polievania hadicou, ako minulý rok. Obmedzíme všetky negatívne vzruchy, ktoré nepriaznivo pôsobia na vnímanie detí a dospelých s autizmom.

Ako inováciu prinesieme simulátor autizmu, pomocou ktorého sprostredkujeme, ako osoby s autizmom vnímajú bežné situácie (cesta dopravným prostriedkom, posedenie v kaviarni, vzdelávanie v škole). V rámci intuhier sa spoločným zdieľaním hrových aktivít pokúsime navodiť myšlienku reálnej inklúzie a integrácie.
Pre účastníkov pripravíme guláš, ovocie, pitný režim a drobné občerstvenie, ktoré im spríjemní spoločný deň. Súčasťou programu budú aj klauni z Červeného nosa, ktorí ako vždy vnesú potešenie a dobrú náladu. Miesto realizácie Budova, ihrisko a priľahlé plochy špeciálnej základnej školy na Ďumbierskej ul.15, ktorá je už štvrtýkrát partnerom tejto celoslovenskej aktivity.
Cieľ projektu Priniesť rodinám rozmanitosť aktivít, ktoré mnohokrát nedokážu absolvovať v bežnom živote na akciách pre väčšinovú populáciu, ktoré sú masovo organizované a nadmerne hlučné. Dôležité je aj prepojenie s inými pozvanými komunitami, ktoré sú integračným prínosom, čoho dôkazom boli predošlé ročníky. Práve pri takýchto akciách si ľudia lepšie uvedomujú príčiny segregácie rodín s osobami s  autizmom. Postupne to napomáha meniť prístup a záujem ich okolia pri realizovaní konkrétnej pomoci a zmeny postojov bežnej spoločnosti.

Chcem poďakovať všetkým sponzorom, partnerom, dobrovoľníkom – rodičom detí s autizmom za to, že sa osobne podieľajú na tvorbe a realizácii projektu ŽI A NECHAJ ŽIŤ 2018.

Informácie o podujatí mail: sposabb@gmail.com, 0911 360 641 Mária Helexová- Babalová

close

Prajeme príjemné čítanie a ďakujeme za zdieľanie